Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen

From CODECS: Online Database and e-Resources for Celtic Studies
[edit]

PONK, ofwel het Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen, is de overkoepelende naam voor een tweetal initiatieven waarmee de stichting de publicaties van Nederlandse keltologen in kaart wil brengen:

  1. de jaarlijkse overzichten in het blad Kelten, die na verloop van tijd ook op de huidige pagina zijn te raadplegen.
  2. lemmata voor publicaties in onze online bibliografie voor de Keltische studies in het algemeen, een onderdeel van de de selgā-catalogus

Publicatieoverzichten in Kelten

De redactie van Kelten heeft er altijd naar gestreefd de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Om die reden wordt één maal per jaar een alfabetisch overzicht geplaatst van de publicaties van Nederlandse keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijsten verwerkt, maar zijn opgenomen in de inhoudsopgaven elders op deze website.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met biblio@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan op deze plaats worden verwerkt en als het gaat om publicaties van vorig jaar, tevens in de volgende lijst in Kelten.

Een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen in 2003 staat in Kelten 24, met een aanvulling in Kelten 25 en Kelten 28; een overzicht van 2004 staat in Kelten 28, met een aanvulling in Kelten 36; een overzicht van 2005 staat in Kelten 32; van 2006 in Kelten 36; van 2007 in Kelten 40; van 2008 in Kelten 44; en van 2009 in Kelten 48. Deze overzichten zullen hieronder worden gereproduceerd, met eventuele aanvullingen of correcties. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie.

Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we de lezer naar Marc Schneiders en Kees Veelenturf, Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography, gepubliceerd door het Dublin Institute of Advanced Studies (Dublin, 1992). Dit boek bevat de bibliografische gegevens van de Nederlandse keltologen van de vroegste publicatie in 1597 tot 1990.

Door Kees Veelenturf (in de eerste twee publicaties samen met Marc Schneiders) is deze bibliografie tot 1995 bijgehouden in de Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991); 2 (1992); 3 (1993); 4 (1994); 5 (1995).

Oproep voor publicatiegegevens

De volgende publicaties uit het jaar 2016 zijn tot dusverre bij ons bekend:

Beuken, Ruud van den, “Remembering the drapier and King Dan: the sectarian legacies of Swift and O’Connell in Edward Longford’s Yahoo (1933) and Ascendancy (1935)”, in: Corporaal, Marguérite, Christopher Cusack, and Ruud van den Beuken (eds), Irish studies and the dynamics of memory transitions and transformations, Reimagining Ireland 79, Oxford: Peter Lang, 2016. 19–39.
Blom, Alderik H., “Function and transmission of Latin and Irish glosses: the Psalter of St Caimín”, in: Harlos, Axel, and Neele Harlos (eds), Adapting texts and styles in a Celtic context: interdisciplinary perspectives on processes of literary transfer in the middle ages: studies in honour of Erich Poppe, Studien und Texte zur Keltologie 13, Münster: Nodus Publikationen, 2016. 195–214.
Borsje, Jacqueline, “Medieval Irish spells: ‘words of power’ as performance”, in: Hemel, Ernst van den, and Asja Szafraniec (eds), Words: religious language matters, New York: Fordham University Press, 2016. 35–53.
Corporaal, Marguérite, Christopher Cusack, and Ruud van den Beuken (eds), Irish studies and the dynamics of memory transitions and transformations, Reimagining Ireland 79, Oxford: Peter Lang, 2016.
Diem, Albrecht, and Matthieu van der Meer (tr.), Columbanische Klosterregeln: Regula cuiusdam patris, Regula cuiusdam ad virgines, Regelfragment De accedendo, St. Ottilien: EOS-editions, 2016.
Flechner, Roy, and Sven Meeder (eds), The Irish in early medieval Europe: identity, culture and religion, New York: Palgrave Macmillan, 2016.
Flechner, Roy, and Sven Meeder, “Controversies and ethnic tensions”, in: Flechner, Roy, and Sven Meeder (eds), The Irish in early medieval Europe: identity, culture and religion, New York: Palgrave Macmillan, 2016. 195–213.
Jaski, Bart, “Christelijke kalligrafie?”, in: Leeflang, Micha, and Kees van Schooten (eds), Heilig schrift: Tanach, Bijbel, Koran, Zwolle, Utrecht, 2016. 108–109.
Jaski, Bart, “Wederzijdse beïnvloeding”, in: Leeflang, Micha, and Kees van Schooten (eds), Heilig schrift: Tanach, Bijbel, Koran, Zwolle, Utrecht, 2016. 133–140.
Kooper, Erik S., and David Callandar, “The Middle English Life of St Teilo”, The Mediaeval Journal 6:1 (2016): 29–72.
Leerssen, Joep, “Literacy, usage and national prestige: the changing fortunes of Gaelic in Ireland”, in: Frijhoff, Willem, Marie-Christine Kok-Escalle, and Karène Sanchez-Summerer (eds), Multilingualism, nationhood, and cultural identity: northern Europe, 16th-19th centuries, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. 169–182.
Leerssen, Joep, “Cuchulain in the General Post Office: Gaelic revival, Irish rising [Sir John Rhys Memorial Lecture]”, Journal of the British Academy 4 (2016): 137–168.
Leerssen, Joep, “Gods, heroes, and mythologists: Romantic scholars and the pagan roots of Europe’s nations”, History of Humanities 1:1 (2016): 71–100.
Meeder, Sven, “The Irish and Carolingian learning”, in: Flechner, Roy, and Sven Meeder (eds), The Irish in early medieval Europe: identity, culture and religion, New York: Palgrave Macmillan, 2016. 179–194.
Meelen, Marieke, “Why Jesus and Job spoke bad Welsh: the origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh”, PhD thesis: Leiden University, 2016.
Openaccess.leidenuniv.nl: <link>
Meens, Rob, “The Irish contribution to the penitential tradition”, in: Flechner, Roy, and Sven Meeder (eds), The Irish in early medieval Europe: identity, culture and religion, New York: Palgrave Macmillan, 2016. 131–145.
Otten, Willemien, “Eriugena on natures (created, human and divine)”, in: Moulin, Isabelle (ed.), Philosophie et théologie chez Jean Scot Érigène, Publications de l'Institut d'études médiévales de l'Institut catholique de Paris, Paris: VRIN, 2016. 113–133.
Schrijver, Peter, “Ancillary study: sound change, the Italo-Celtic linguistic unity, and the Italian homeland of Celtic”, in: Koch, John T., Barry Cunliffe (eds), Kerri Cleary, and Catriona D. Gibson (coll. eds) (eds), Celtic from the West 3: Atlantic Europe in the Metal Ages: questions of shared language, Oxford: Oxbow Books, 2016. 489–502.
Schrijver, Peter, “Zwischen Eisenzeit und christlichem Mittelalter: Der Rinderraub von Cúailnge (Táin bó Cúailnge)”, in: Sauer, Hans, Gisela Seitschek, and Bernhard Teuber (eds), Höhepunkte des mittelalterlichen Erzählens: Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturellen Kontext, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2016. 41–53.
Toorians, Lauran, Dafydd ap Gwilym (ca. 1315-1350): bloemlezing uit het werk van de meest gevierde dichter van Wales, 2nd ed. (1996), Online, 2016. URL: <http://laurantoorians.com/?page id=468, http://fleursdumal.nl/mag/wp-content/uploads/2016/11/Toorians-Dafydd ap Gwilym.pdf>.

Indexed otherwise

Blom, Alderik H., “[review of: Rowland (Jenny), A selection of early Welsh saga poems (2014)”, in: The Modern Language Review 111:4 (October, 2016). 1132–1133.
Vries, Ranke de, “[review of: Sheehan (Sarah) (ed.) • Findon (Joanne) (ed.) • Follett (Westley) (ed.), Gablánach in scélaigecht (2013)”, in: Zeitschrift für celtische Philologie 63 (2016), Berlin: De Gruyter. 294–296.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 71 (najaar 2016).

Band-Dijkstra, Linus

Middle Welsh 1sg. pres. ind. oef ‘I am’ and early southern Welsh orthography.
In: Studia Celtica 49 (2015) 183–196.

Recensie van:
Jenny Rowland, A selection of early Welsh saga poems, MHRA Library of Medieval Welsh Literature (Londen: Modern Humanities Research Association, 2014).
In: Studia Celtica 49 (2015) 199–200.

Beuken, Ruud van den

MacLiammóir’s minstrel and Johnston’s morality: cultural memories of the Easter Rising at the Dublin Gate Theatre.
In: Irish Studies Review 23:1 (2015) 1–14.

Borsje, Jacqueline

Celtic spells and counterspells.
In: Katja Ritari en Alexandra Bergholm (red.), Understanding Celtic religion: revisiting the pagan past, New Approaches to Celtic Religion and Mythology (Cardiff: University of Wales Press, 2015) 9–50.
Online: dare.uva.nl/record/1/492707

Edel, Doris

Inside the Táin: exploring Cú Chulainn, Fergus, Ailill, and Medb (Berlijn: curach bhán, 2015).

Jaski, Bart

The strange case of Ailill mac Mágach and Cet mac Mátach.
In: Emer Purcell, Paul MacCotter, Julianne Nyhan en John Sheehan (red.), Clerics, kings and vikings: essays on medieval Ireland in honour of Donnchadh Ó Corráin (Dublin: Four Courts Press, 2015) 440–451.

Leerssen, Joep

(red.), Encyclopedia of romantic nationalism in Europe (ERNiE), online: Study Platform on Interlocking Nationalisms.
Online: www.romanticnationalism.net.

‘Why sleeps O’Conor’? Charles O’Conor and the Irish nationalization of native historical consciousness.
In: Luke Gibbons en Kieran O’Conor (red.), Charles O'Conor of Ballinagare: life and works (Dublin: Four Courts Press, 2015) 244–254.

Convulsion recalled: aftermath and cultural memory (post-1798 Ireland).
In: Marek Tamm (red.), Afterlife of events: perspectives on mnemohistory, Palgrave Macmillan Memory Studies (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015) 134–153.

Public opinion, common knowledge.
In: John Cunningham en Niall Ó Ciosáin (red.), Culture and society in Ireland since 1750: essays in honour of Gearóid Ó Tuathaigh (Dublin: Lilliput Press, 2015) 23–32.

Tribal ancestors and moral role patterns.
In: Joanne Parker (red.), The harp and the constitution: myths of Celtic and Gothic origin (Leiden en Boston: Brill, 2015) 13–25.

Meens, Rob

With one foot in the font: the failed baptism of the Frisian king Radbod and the 8th-century discussion about the fate of unbaptized forefathers.
In: Pádraic Moran en Immo Warntjes (red.), Early medieval Ireland and Europe: chronology, contacts, scholarship. A Festschrift for Dáibhí Ó Cróinín, Studia Traditionis Theologiae 14 (Turnhout: Brepols, 2015) 577–596.

Pronk, Tijmen

Singulative n-stems in Indo-European.
In: Transactions of the Philological Society 113:3 (2015) 327–348.

Roymans, Nico

[met Manuel Fernández-Götz]
The politics of identity: Late Iron Age sanctuaries in the Rhineland.
Journal of the North Atlantic 8 (2015) 18–32.

[met Manuel Fernández-Götz]
Caesar in Gaul: new perspectives on the archaeology of mass violence.
In: Tom Brindle, Martyn Allen, Emma Durham en Alex Smith (red.), TRAC 2014: proceedings of the Twenty-Fourth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference (Oxford: Oxbow Books, 2015) 70–80.

[met Manuel Fernández-Götz]
Fire and sword. The archaeology of Caesar’s Gallic War.
Military History Monthly 56 (mei 2015) 52–56.

Schrijver, Peter

Pruners and trainers of the Celtic family tree: the rise and development of Celtic in the light of language contact.
In: Liam Breatnach, Ruairí Ó hUiginn, Damian McManus en Katharine Simms (red.), Proceedings of the XIV International Congress of Celtic Studies, held in Maynooth University, 1–5 August 2011 (Dublin: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 2015) 191–219.

Stam, Nike

Meertalige middeleeuwen – taalwisselingen in de marges.
In: Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 29:3 (2015) 139–147.

Tigges, Wim

Tochmarc Étaíne: an Old Irish narrative (Den Haag: Wim Tigges, 2015).

Toorians, Lauran

Burorina van Domburg.
In: Zuidwesterheem: Informatieblad van de AWN-vrijwilligers in de archeologie, afdeling Zeeland 27:84 (september, 2015) 18–21.

Naamkundige analyse van het theoniem Arcanua.
In: Ton Derks en B. de Fraiture (red.), Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L.). Verslag van een archeologisch noodonderzoek (1976), Rapportage Archeologische Monumentenzorg 226 (Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015) 156–157.
Online: https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/een-romeins-heiligdom-en-een-vroegmiddeleeuws-grafveld-bij-buchten-l

No badger in the bag.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 62 (2015) 199–211.

Recensie van:
Loicq, Jean, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. Dictionnaire analytique et historique, Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne 26 (Leuven en Parijs: Peeters, 2014).
In: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 24 (2015) 47–49.

Afdalen van een berg in Wales.
In: Brabant Cultureel 64:6 (december, 2015).
Online versie: https://www.cubra.nl/specialebijdragen/BrabantCultureel/BC_BL_201506/lauran_toorians_louis_soeterbroek.htm

Vaan, Michiel de

Reduplicated demonstratives in ancient Indo-European languages.
In: Transactions of the Philological Society 113 (maart 2015) 38–52.

Before the birds started nesting: linguistic diversity in the early-medieval Low Countries.
In: Annemarieke Willemsen en Hanneke Kik (red.), Golden middle ages in Europe: new research into early-medieval communities and identities (Turnhout: Brepols, 2015) 8–14.

Vaart-Verschoof, Sasja van der

Fragmente des Fürstlichen. Vorläufige Ergebnisse zu den Bestattungssitten ältereisenzeitlicher Eliten in den Benelux-Ländern.
In: Raimund Karl en Jutta Leskovar (red.), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 6. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie, Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 42 (Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum, 2015).

Vries, Ranke de

Instances of mirrored alliteration in the earliest Irish poetry.
In: The Australian Celtic Journal 13 (2015) 33–95.

Woudhuizen, Fred C.

Some Celtiberian tesserae hospitales.
In: Ollodagos: actes de la Société Belge d’Études Celtiques 31 (2015) 3–36.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 68 (november 2015) 19–20. Laatst gewijzigd: 27 oktober 2016.

Borsje, Jacqueline

[met Ann Dooley, Séamus Mac Mathúna en Gregory Toner (red.)]
Celtic cosmology: perspectives from Ireland and Scotland, Papers in Mediaeval Studies 26 (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2014).

Introduction.
In: Celtic cosmology (2014) 1–9.

Blom, Alderik H.

Glossing the Psalms: form and function of early medieval vernacular glosses [abstract].
In: John Whitman en Franck Cinato (red.), Lecture vernaculaire des textes classiques chinois / Reading Chinese classical texts in the vernacular, Dossiers Histoire Épistémologie Langage 7 (online, 2014).
online: dossierhel.hypotheses.org/workshop-30072013-tokyo

Gerritsen, W. P.

Maartje Draak en Robin Flowers gedicht over Brandaan.
In: Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 28:3 (2014) 174–180.

Loon, Daan van

The usage of the historical present in Old Irish narrative prose.
In: Elisa Roma en David Stifter (red.), Linguistic and philological studies in Early Irish (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2014) 247–280.

Meens, R. M. J.

Penance in medieval Europe, 600–1200 (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

Penitential varieties [sectie ‘Ireland, sixth century’].
In: John H. Arnold (red.), The Oxford handbook of medieval Christianity (Oxford: Oxford University Press, 2014) 254–270.

Otten, Willemien

[met Michael I. Allen (red.)]
Eriugena and Creation: proceedings of the Eleventh International Conference on Eriugenian Studies, held in honor of Edouard Jeauneau, Chicago, 9–12 November 2011 (Turnhout: Brepols, 2014).

Eriugena and Emerson on nature and the self.
In: Eriugena and Creation (2014) 503–538.

Roymans, Nico

[met Hans Huisman, Joas van der Laan en Bertil van Os]
La Tène glass armrings in Europe. Interregional connectivity and local identity construction.
In: Archäologisches Korrespondenzblatt 44:2 (2014) 215–228.

Schrijver, Peter

Language contact and the origins of the Germanic languages (New York en Abingdon: Routledge, 2014).

Toorians, Lauran

Luxuria, Gula and Temperentia in Pwyll Pendeuic Dyuet.
In: Australian Celtic Journal 12 (2014) 127–159.

Recensie van:
Andreas Hofeneder en Patrizia de Bernardo Stempel (red.), Théonymie celtique, cultes, interpretatio = Keltische Theonymie, Kulte, interpretatio: X. workshop F.E.R.C.AN., Paris 24.–26.Mai 2010, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 79 (Wenen: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013).
In: Zeitschrift für celtische Philologie 61 (2014) 255–258.

Recensie van:
Egeler, Matthias, Celtic influences in Germanic religion: a survey, Münchner Nordistische Studien 15, München: Herbert Utz Verlag, 2013.
In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 72 (2014) 321–322.

Volmering, Nicole

The Old English account of the Seven Heavens.
In: John Carey, Emma Nic Cárthaigh en Caitríona Ó Dochartaigh (red.), The end and beyond: medieval Irish eschatology (Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2014), vol. 1, 285–306.

The second vision of Adomnán.
In: The end and beyond (2014), vol. 2, 647–681.

Bibliography of medieval Irish eschatology and related sources.
In: The end and beyond (2014), vol. 2, 855–912.
online versie (2014): www.ucc.ie/en/media/academic/seanmeanghaeilge/de-finibus/pdfs/DeFinibusBibliography2014onlineversion.pdf

Vries, Ranke de

The Ulster Cycle in the Netherlands.
In: Emania 21 (2014) 5–11.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 64 (november 2014) 15–16. Laatst gewijzigd: 25 augustus 2016.
De volledige verwijzing voor het boek Transformation through destruction staat onder ‘Fontijn, David’ en wordt in het vervolg afgekort tot de titel met jaar.

Band-Dijkstra, Linus

MB -zl-, -zr- > -dl-, -dr- in the Breton dialect of Ushant.
In: Hor Yezh 273 (maart 2013) 21–34.

Blom, Alderik H.

Multilingualism and the Vocabularium Cornicum.
In: Judith A. Jefferson, Ad Putter en Amanda Hopkins (red.), Multilingualism in medieval Britain (c. 1066–1520): sources and analysis, Medieval Texts and Cultures of Northern Europe 15 (Turnhout: Brepols, 2013) 59–71.

Borsje, Jacqueline

The second spell in the Stowe Missal.
In: Cathinka Hambro en Lars Ivar Widerøe (red.), Lochlann: Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen / Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe (Oslo: Hermes Academic, 2013) 12–26.

A spell called éle.
In: Gregory Toner en Séamus Mac Mathúna (red.), Ulidia 3: proceedings of the Third International Conference on the Ulster Cycle of Tales, University of Ulster, Coleraine 22–25 June, 2009. In memoriam Patrick Leo Henry (Berlijn: curach bhán, 2013) 193–212.

Bosch, Kor

De schaduwzijde van het pauselijk hof. Twee Welshe impressies van middeleeuws Rome.
In: Ex Tempore 32 (2013) 97–112.

Edel, Doris

Cú Chulainn on the couch: character portrayal in Táin bó Cúailnge.
In: Gregory Toner en Séamus Mac Mathúna (red.), Ulidia 3: proceedings of the Third International Conference on the Ulster Cycle of Tales, University of Ulster, Coleraine 22–25 June, 2009. In memoriam Patrick Leo Henry (Berlijn: curach bhán, 2013) 127–136.

Joyce and the demythologization of the Irish past.
In: Cathinka Hambro en Lars Ivar Widerøe (red.), Lochlann: Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen / Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe (Oslo: Hermes Academic, 2013) 139–152.

Fontijn, David

[met Sasja van der Vaart en Richard Jansen (red.)]
Transformation through destruction. A monumental and extraordinary Early Iron Age Hallstatt C barrow from the ritual landscape of Oss-Zevenbergen (Leiden: Sidestone Press, 2013).
Online: www.sidestone.com/library/transformation-throughdestruction

[met Richard Jansen] The last mound(s) of Zevenbergen: cause, aims, and methods of the 2007 fieldwork campaign; [met Richard Jansen, Quentin Bourgeois en Cristian van der Linde] Excavating the seventh mound; [met Sasja van der Vaart en Patrick Valentijn] The central find assemblage of mound 7; [met Richard Jansen en Sasja van der Vaart] The urn, bone, and iron from the central find assemblage in mound 7; [met Sasja van der Vaart] Dismantled, transformed, and deposited: prehistoric bronze from the centre of mound 7; [met Janneke Nienhuis, Jilt Sietsma, Ineke Joosten en Joris Dik] Bronze studs: colouring, reconstruction, and conservation; [met Richard Jansen, Ivo van Wijk, Sasja van der Vaart en Harry Fokkens] Conclusion, the seventh mound of seven mounds: longterm history of the Zevenbergen barrow landscape.
In: Transformation through destruction (2013) 15–34; 69–118; 119–140; 141–150; 151–194; 213–238; 281–316.

Hofman, Rijcklof

Latin grammars and the structure of the vernacular Old Irish Auraicept na n-éces.
In: Mary Garrison, Arpad P. Orbán en Marco Mostert (red.), Spoken and written language: relations between Latin and the vernacular languages in the earlier Middle Ages, Utrecht Studies in Medieval Literacy 24 (Turnhout: Brepols, 2013) 185–198.

Jansen, Richard

[met David Fontijn en Sasja van der Vaart (red.)]
Transformation through destruction (2013).

[met David Fontijn] The last mound(s) of Zevenbergen: cause, aims, and methods of the 2007 fieldwork campaign; [met Cristian van der Linde] The physical and archaeological landscape of the Oss-Zevenbergen barrow group; [met David Fontijn, Quentin Bourgeois en Cristian van der Linde] Excavating the seventh mound; [met David Fontijn en Sasja van der Vaart] The urn, bone, and iron from the central find assemblage in mound 7; [met David Fontijn, Ivo van Wijk, Sasja van der Vaart en Harry Fokkens] Conclusion, the seventh mound of seven mounds: long-term history of the Zevenbergen barrow landscape; [met Liesbeth Smits] A secondary burial in mound 7: a macabre reuse of the Oss-Zevenbergen barrows in the late medieval period; [met Luc Amkreutz en Sasja van der Vaart] Preserving and presenting the mounds and finds of Oss-Zevenbergen.
In: Transformation through destruction (2013) 15–34; 35–46; 69–118; 141–150; 263–268; 281–316; 317.

Jaski, Bart

Medieval Irish genealogies and genetics.
In: Seán Duffy (red.), Princes, prelates and poets in medieval Ireland: essays in honour of Katharine Simms (Dublin: Four Courts Press, 2013) 3–17.

Le Mair, Esther

A trusted outsider: Leborcham in the Ulster Cycle.
In: Gregory Toner en Séamus Mac Mathúna (red.), Ulidia 3: proceedings of the Third International Conference on the Ulster Cycle of Tales, University of Ulster, Coleraine 22–25 June, 2009. In memoriam Patrick Leo Henry (Berlijn: curach bhán, 2013) 37–47.

Why a single burst or multiple scatterings can make all the difference: the patterns underlying the formation of AI and AII verbs.
In: Studia Celtica Fennica 10 (2013) 65–80.

Otten, Willemien

[vertaald door Geneviève Lachance]
Le langage de l’union mystique. Le désir et le corps dans l’oeuvre de Jean Scot Érigène et de Maître Eckhart.
In: Les études philosophiques 104 (2013) 121–141.

Creation and epiphanic incarnation. Reflections on the future of natural theology from an Eriugenian-Emersonian perspective.
In: Babette Hellemans, Willemien Otten, en Burcht Pranger (red.), On religion and memory (New York: Fordham University Press, 2013) 64–88.

Pronk, Tijmen

Several Indo-European words for ‘dense’ and their etymologies.
In: Journal of Indo-European Studies 41:1-2 (Spring/Summer, 2013) 1–19.

Roymans, Nico

[met Linda Verniers]
Glass La Tène bracelets in the Lower Rhine region: typology, chronology and social interpretation.
In: Germania: Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 88:1 (2010 [2013]) 195–219 + ill.

Smits, Liesbeth

Analysis of the cremated bone from mound 7; [met Richard Jansen] A secondary burial in mound 7: a macabre reuse of the Oss-Zevenbergen barrows in the late medieval period.
In: Transformation through destruction (2013) 257–262; 263–268.

Toorians, Lauran

Aduatuca, ‘place of the prophet’. The names of the Eburones as representatives of a Celtic language, with an excursus on Tungri.
In: Guido Creemers (red.), Archaeological contributions to materials and immateriality, ATVATVCA 4 (Tongeren: Gallo-Romeins Museum, 2013) 108–121.

Vaart, Sasja van der

[met David Fontijn en Richard Jansen (red.)]
Transformation through destruction (2013).

[met David Fontijn en Richard Jansen] The urn, bone, and iron from the central find assemblage in mound 7; [met David Fontijn] Dismantled, transformed, and deposited: prehistoric bronze from the centre of mound 7; [met David Fontijn, Richard Jansen, Ivo van Wijk en Harry Fokkens] Conclusion, the seventh mound of seven mounds: long-term history of the Zevenbergen barrow landscape; [met Richard Jansen en Luc Amkreutz] Preserving and presenting the mounds and finds of Oss-Zevenbergen.
In: Transformation through destruction (2013) 141–150; 151–194; 281–316; 317–324.

Verniers, Linda

[met Nico Roymans, zie ‘Roymans’]
Glass La Tène bracelets in the Lower Rhine region: typology, chronology and social interpretation.

Verstraten Veach, Freya

[met Colin Veach]
William Gorm de Lacy: ‘chiefest champion in these parts of Europe’.
In: Seán Duffy (red.), Princes, prelates and poets in medieval Ireland: essays in honour of Katharine Simms (Dublin: Four Courts Press, 2013) 63–84.

Anglicization in medieval Ireland: was there a Gaelic Irish ‘middle nation’?
In: Seán Duffy en Susan Foran (red.), The English Isles: cultural transmission and political conflict in Britain and Ireland, 1100–1500 (Dublin: Four Courts Press, 2013) 118–138.

Vries, Ranke de

A student’s companion to Old Irish grammar (Forgotten Scholar Press, 2013).

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 60 (november 2013) 19–20. Laatst gewijzigd: 26 oktober 2015.

Augusteijn, Joost

The origins of Irish nationalism in a European context.
In: B. Heffernan (red.), Life on the fringe? Ireland and Europe, 1800–1922 (Dublin: Irish Academic Press, 2012) 15–39.

Blom, Alderik H.

Language at Le Graufesenque: the evidence of the potter’s graffiti.
In: Keltische Forschungen 5 (2010–2012) 13–53.

Borsje, Jacqueline

The Celtic evil eye and related mythological motifs in medieval Ireland, Studies in the History and Anthropology of Religion 2 (Leuven: Peeters Publishers, 2012).

Zlo i meniajutshujusia priroda tchudivitsh v renneirlandskih textah [Зло и меняющаяся природа чудовищ в раннеирландских текстах].
In: Atlantika 10 (2012) 3–20.

Love magic in medieval Irish penitentials, law and literature: a dynamic perspective.
In: Studia Neophilologica 84: Supplement 1, Special issue (2012): 6–23.

Bodb.
In: Koch, John T., and Antone Minard (eds.), The Celts: history, life and culture, 2 vols, vol. 1, Santa Barbara (CA): ABC-Clio, 2012. 100–101.

Liefdestoverij in middeleeuws Ierland.
In: Angela Berlis en Anne-Marie Korte (red.), Alledaags en buitengewoon: spiritualiteit in vrouwendomeinen (Vught: Skandalon, 2012) 97–109.

Jaski, Bart

[met Daniel Mc Carthy]
The Annals of Roscrea: a diplomatic edition (Roscrea: Roscrea People and Roscrea Heritage Society, 2012).

Landman, Gert M.

Nogmaals Oostbroek: datering in het licht van de Ierse connectie.
In: De Biltse Grift 21 (2012) 11–20.

Leerssen, Joep

Memory transfer.
In: Oona Frawley (red.), Memory Ireland, vol. 2: Diaspora and memory practices, Irish Studies (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2012) 137–148.

The bard’s garb: Ossian’s dress sense.
In: G. Bär en H. Gaskill (red.), Ossian and national epic, Passagem 6 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012) 277–289.

Lebowski’s rug and the book in nineteenth-century Ireland.
Recensie van:
James H. Murphy (red.), The Oxford history of the Irish book. Vol. 4: The Irish book in English, 1800-1890, Oxford, 2011.
In: Irish Historical Studies 38 (2012) 332–336.

The indipensable Miss Brooke.
Recensie van:
Lesa Ní Mhunghaile (red.), Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry, Dublin, 2009.
In: Irish Review 44 (2012) 148–150.

Ligt, Luuk de

The tile from Mendolito and the ‘Porta Urbica’ inscription: further evidence for Celtic speakers in Sicily?
In: La Parola del Passato 67 (2012) 121–133.

Meeder, Sven

Text and identities in the Synodus II S. Patricii.
In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 98 (2012) 19–45.

Meens, R. M. J.

Exil, Buße und sozialer Tod. Ausschließungsmechanismen in den frühmittelalterlichen Bußbüchern.
In: Claudia Garnier en Johannes Schnocks (red.), Sterben über den Tod hinaus. Politische, soziale und religiöse Ausgrenzung in vormodernen Gesellschaften (Würzburg: Ergon, 2012) 117–131.

Roymans, Nico

[met Guido Creemers en Simone Scheers]
Late Iron Age gold hoards from the Low Countries and the Caesarian conquest of Northern Gaul, Amsterdam Archaeological Studies 18 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).

Tjoelker, Nienke

Irishness and literary persona in the debate between John Lynch and O’Ferrall.
In: Renæssanceforum: Tidsskrift for renæssanceforskning 8 (2012) 167–192.
online: http://www.renaessanceforum.dk/rf_8_2012.htm

John Lynch’s Alithinologia (1664): Ciceronian disputation and cultural translation in the early modern period.
In: Astrid Steiner-Weber (red.), Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis: proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009) (Leiden en Boston: Brill, 2012) 1119–1129.

Toorians, Lauran

Migratie. Thomas en Charles Morgan.
In: De Waterschans 42/4 (December, 2012) 121–136.

Communiceren met een heiligenleven: Lebuïnus en de lezer.
In: Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 25/4 (december, 2012) 241–249.

Verstraten-Veach, Freya

Men’s names among the Uí Mhórdha of Laoighis, c. 1000–c. 1500.
In: Ossory, Laois and Leinster 5 (2012) 187–211.

Vries, Ranke de

Two texts on Loch nEchach: De causis torchi Corc’ Óche and Aided Echach maic Maireda, Irish Texts Society 65 (Londen: Irish Texts Society, 2012).

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 56 (november 2012) 18–19. Laatst gewijzigd: 18 oktober 2015.

Beliën, P. A. M.

[met W. A. B. van der Sanden]
Een uitzonderlijke muntvondst uit Zuid-Drenthe.
In: Nieuwe Drentse Volksalmanak 128 (2011) 121–126.

Blom, Alderik H.

Whitley Stokes and the study of Continental Celtic.
In: Elizabeth Boyle en Paul Russell (red.), The tripartite life of Whitley Stokes (1830–1909) (Dublin: Four Courts Press, 2011) 134–143.

Endlicher’s glossary.
In: Études celtiques 37 (2011) 161–183.

Borsje, Jacqueline

Digitizing Irish and Dutch charms.
In: Tatyana Mikhailova, Jonathan Roper, Andrey Toporkov en Dmitry S. Nikolayev (red.), Oral charms in structural and comparative light. Proceedings of the Conference of the ISFNR Committee on Charms, Charmers and Charming, 27–29th October 2011 Moscow (Moskou: PROBEL-2000, 2011) 128–137.
online: http://verbalcharms.ru/books/sbornik.pdf

Edel, Doris

Off the mainstream: a literature in search of its criteria.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 58 (2011) 23–44.

Jaski, Bart

King and household in early medieval Ireland.
In: Benjamin T. Hudson (red.), Familia and household in the medieval Atlantic province, Penn State Medieval Studies 3 (Tempe, Arizona: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Publications, 2011) 89–122.

[met Daniel P. Mc Carthy]
A facsimile edition of the Annals of Roscrea.
online: http://www.scss.tcd.ie/misc/kronos/editions/AR_portal.htm

Kortlandt, Frederik

More on the chronology of Celtic sound changes.
In: Lublin Studies in Celtic Languages 7: Formal and historical approaches to Celtic languages (2011) 195–201.

Landman, Gert M.

De abdij van Oostbroek en haar Ierse connecties.
In: De Biltse Grift. Tijdschrift van Historische Kring D’Oude School 20/4 (december, 2011) 98–103.

Meeder, Sven

Boniface and the Irish heresy of Clemens.
In: Church History: Studies in Christianity and Culture 80 (2011) 251–280.

Otten, Willemien

Overshadowing or foreshadowing return: the role of demons in Eriugena’s Periphyseon.
In: N. M. Vos en Willemien Otten (red.), Demons in early and medieval Christianity (Leiden: Brill, 2011) 211–229.

Sanden, W. A. B. van der

[met P. A. M. Beliën, zie ‘Beliën’]
Een uitzonderlijke muntvondst uit Zuid-Drenthe.

Schrijver, Peter

Old British; Middle and Early Modern Breton.
In: Elmar Ternes (red.), Brythonic Celtic — Britannisches Keltisch: from medieval British to Modern Breton, Münchner Forschungen zur historischen Sprachwissenschaft 11 (Bremen: Hempen, 2011) 1–84; 359–429.

Smelik, Bernadette

Structure and audience: the case of the hybrid Eachtra Mhelóra agus Orlando.
In: Wendy Marie Hoofnagle en Wolfram R. Keller (red.), Other nations: the hybridization of insular mythology and identity, Britannica et Americana 3/27 (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2011) 227–241.

Toorians, Lauran

Migratie. Jan Moff et en de Schotse Vest in Bergen op Zoom.
In: De Waterschans 41 nr. 4 (december 2011) 172–178.

[met Marco Vermunt]
Een cultusplaats uit de Romeinse tijd onder het stadscentrum. De opgraving op het Thaliaplein van 2002-2007.
In: De Waterschans 41 nr. 4 (december 2011) 160–171.

Place-names reflecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden.
In: Études celtiques 37 (2011) 153–158.

Reclusive blackbirds and a scholarly ‘White Fuller’. Two notes on Irish ‘nature poetry’.
In: Cambrian Medieval Celtic Studies 61 (zomer 2011) 87–90.

The place-name Caspingio and its modern relatives: Heesbeen, Hesbaye / Haspengouw and Hespen.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 58 (2011) 183–199.

Towards a grammar of Middle Cornish.
online: http://laurantoorians.com/?page_id=128

Vermunt, Marco

[met Lauran Toorians, zie ‘Toorians’]
Een cultusplaats uit de Romeinse tijd onder het stadscentrum. De opgraving op het Thaliaplein van 2002–2007.

Volmering., Nicole

Recensie van:
J. M. Wooding, R. Aist, T. O. Clancy en T. O’Loughlin (red.), Adomnán of Iona: theologian, lawmaker, peacemaker (Dublin: Four Courts Press, 2010).
In: Studia Celtica Fennica 8 (2011) 64–67.

Vries, Ranke de

Similarities in the three female aided-tales.
In: Studia Celtica Fennica 8 (2011) 19–28.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 52 (november 2011) 16-17. Laatst gewijzigd: 9 januari 2015.

Augusteijn, Joost

Patrick Pearse. The making of a revolutionary (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

Patrick Pearse: proto-fascist eccentric or mainstream European thinker?
In: History Ireland 18, nr. 6 (2010) 34-37.

Blom, Alderik H.

The plant names in Marcellus’ ‘De medicamentis’.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 57 (2009-2010) 3-24.

Boekhoorn, Dimitri

Le thème des animaux les plus anciens, les “Aînés” du Monde.
In: Gaël Hily, Patrice Lajoye, Joël Hascoët, Guillaume Oudaer en Christian Rose (red.), Deuogdonion: mélanges offerts en l’honneur du professeur Claude Sterckx, Publication du CRBC Rennes 2 (Rennes: Tir, 2010) 77-84.

Borsje, Jacqueline

Rules & legislation on love charms in early medieval Ireland.
In: Peritia 21 (2010) 172-190.

Dijkman, Wim

[met Nico Roymans]
De Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht (Utrecht: Matrijs, 2010)

Jaski, Bart

Cogad Gáedel re Gallaib; Do fhlaithusaib Hérenn; Sex aetates mundi.
In: R. G. Dunphy (red.), Encyclopedia of the medieval chronicle. 2 vols (Leiden en Boston: Brill, 2010) i, 479, 540-1; ii, 1353.

Koeneman, Olaf

Verb movement in Germanic and Celtic languages: a flexible approach.
In: Lingua 120/2 (2010) 210–231.

Kortlandt, Frederik

More on the chronology of Celtic sound changes.
In: Frederik Kortlandt, Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic (Amsterdam: Rodopi, 2010) 361-364.

Leerssen, Joep

A commodious vicus of recirculation: Irish anthologies and literary history. Working papers European Studies Amsterdam 10 (Amsterdam: Opleiding Europese Studies, UvA, 2010).
online: http://www.hum.uva.nl/europesestudies > Research > Working Papers

Loon, Marcella van

De forten van Preiddeu Annwn in relatie tot Annwn.
In: Ollodagos 25 (2010) 167-210.

Meeder, Sven

The Irish foundations and the Carolingian world.
In: L’irlanda e gli irlandesi nell’alto medioevo (Spoleto, 16-21 aprile 2009). Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo 57 (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studie Sull’Alto Medioevo, 2010) 467-493.

Otten, Willemien

Does the canon need converting? A meditation on Augustine’s Soliloquies, Eriugena’s Periphyseon, and the dialogue with the religious past.
In: Willemien Otten, A. Vanderjagt en H. de Vries (red.), How the West was won. Essays on literary imagination, the canon, and the Christian Middle Ages for Burcht Pranger (Leiden: Brill, 2010) 195–223.

Roymans, Nico

[met Wim Dijkman]
De Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht (Utrecht: Matrijs, 2010).

Verstraten-Veach, Freya

The Ó Fearghail lordship of Anghaile.
In: Martin Morris en Fergus O’Ferrall (red.), Longford history and society. Interdisciplinary essays on the history of an Irish County (Dublin: Geography Publications, 2010) 51-74.

Vries, Ranke de

Two early examples of the preposition acht followed by the accusative case outside the law texts and an example of acht inge.
In: Ériu 60 (2010) 137-144.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 48 (november 2010) 16-17. Laatst aangevuld: 28 januari 2018.

Aarts, Joris

[met Nico Roymans]
Coin use in a dynamic frontier region. Late Iron Age coinages in the Lower Rhine area.
In: Journal of Archaeology in the Low Countries 1-1 (2009) 5-26.
online: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/get-pdf?c=jalc;idno=0101a02.

Augusteijn, Joost

Patrick Pearse and Ireland’s position in the empire.
In: R. J. Blyth en K. Jeffery (red.), The British empire and its contested pasts 26 (Dublin: Irish Academic Press, 2009) 235-252.

The road to rebellion: the development of Patrick Pearse’s political thought, 1879-1914.
In: R. Higgins en R. Uí Chollatáin (red.), The life and after-life of P. H. Pearse. Pádraic Mac Piarais: saol agus oidhreacht (Dublin: Irish Academic Press, 2009) 3-18.

Blom, Alderik H.

lingua gallica, lingua celtica: Gaulish, Gallo-Latin, or Gallo-Romance?
In: Keltische Forschungen 4 (2009) 7-54.

The inscription of Rom (Deux-Sèvres).
In: Studia Celtica 43 (2009) 53-71.

The Welsh glosses in the Vocabularium Cornicum.
In: Cambrian Medieval Celtic Studies 57 (zomer 2009) 23-40.

Recensie van:
Wolfgang Meid en Peter Anreiter, Heilpflanzen und Heilsprüche. Zeugnisse gallischer Sprache bei Marcellus von Bordeaux, Linguistische und pharmakologische Aspekte, Wenen, 2005.
In: Keltische Forschungen 4 (2009) 245-248.

Borsje, Jacqueline

Supernatural threats to kings: exploration of a motif in the Ulster cycle and in other medieval Irish tales.
In: Ruairí Ó hUiginn en Brian Ó Catháin (red.), Ulidia 2: proceedings of the Second International Conference on the Ulster Cycle of Tales, Maynooth 24-27 July 2005 (Maynooth: An Sagart, 2009) 173-194.
online: http://dare.uva.nl/record/293698.

Monotheistic to a certain extent. The ‘good neighbours’ of God in Ireland.
In: Anne-Marie Korte en Maaike de Haardt (red.), The boundaries of monotheism: interdisciplinary explorations into the foundations of western monotheism. Studies in Theology and Religion 13 (Leiden en Boston: Brill, 2009) 53-82.
online: http://dare.uva.nl/record/336953.

Sila slova v srednevekovoj Irlandii [The power of words in medieval Ireland].
In: T. Mikhailova, A. Muradova en D. Nikolaev (red.), Magija formuly [The magic of a formula] (Moskou: Thesaurus, 2009) 15-20.
online: http://dare.uva.nl/record/337486.

Recensie van:
Robin Chapman Stacey, Dark speech: the performance of law in early Ireland, Philadelphia, 2007.
In: Celtic Studies Association of North America Newsletter 26.2 (2009) 8-11.
online: http://dare.uva.nl/record/336964.

Edel, Doris

The theme of incest in the older literature of Ireland.
In: Stefan Zimmer (red.), Kelten am Rhein. Akten des dreizehnten Internationalen Keltologiekongresses, 23. bis 27. Juli 2007 in Bonn. Beihefte der Bonner Jahrbücher, Band 58. 2 vols (Mainz: Philipp von Zabern, 2009) ii, 45-61.

Jaski, Bart

The Irish origin legend: seven unexplored sources.
In: John Carey (red.), Lebor gabála Érenn: textual history and pseudohistory. Irish Texts Society, Subsidiary Series 20 (Dublin: Irish Texts Society, 2009) 48-75.

Van schut tot schat: onderzoek naar handschriftfragmenten.
In: M. van Egmond, B. Jaski en H. Mulder (red.), Bijzonder onderzoek: een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 2009) 32-39.
online: http://boek425.library.uu.nl/pdflink/03_bijz_ond.pdf.

Handschriften van de heiligen: van Willibrord tot Bernulfus.
In: Micha Leeflang en Kees van Schooten (red.), Beeldschone boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt (Zwolle: Waanders, en Utrecht: Museum Catharijneconvent, 2009) 18-31 en 133 (Engelse samenvatting).

Jongen, Ludo

[met Miriam Piters, m.m.v. Martine Meuwese]
Merlijn: tovenaar, raadgever, waarzegger (Leuven: Davidsfonds, 2009).

Leerssen, Joep

Owenson, Sidney (Lady Morgan).
In: James McGuire en James Quinn (red.), Dictionary of Irish biography: from the earliest times to 2002. 9 vols (Dublin: Royal Irish Academy, en Cambridge: University Press, 2009) vii, 1024–1026.

Ligt, Luuk de

Some unsolved problems in the funerary inscription from Novilara.
In: Ollodagos: actes de la Société Belge d’Études Celtiques 23 (2009) 269–280.

Meeder, Sven

The Liber ex lege Moysi: notes and text.
In: Journal of Medieval Latin 19 (2009) 173-218.

Meuwese, Martine

[met Ludo Jongen en Miriam Piters, zie hierboven ‘Jongen’]
Merlijn: tovenaar, raadgever, waarzegger.

Piters, Miriam

[met Ludo Jongen, m.m.v. Martine Meuwese, zie hierboven ‘Jongen’]
Merlijn: tovenaar, raadgever, waarzegger.

Roymans, Nico

[Herdruk van een artikel uit 2007] On the latènisation of Late Iron Age material culture in the Lower Rhine/Meuse area. In: Jacqueline Cession-Louppe (red.), Les Celtes aux racines de l’Europe: actes du colloque tenu au Parlement de la Communauté française de Belgique et au Musée royal de Mariemont les 20 et 21 octobre 2006, Monographies du Musée royal de Mariemont 18 (Musée royal de Mariemont, 2009) 99–114.

Hercules and the construction of a Batavian identity in the context of the Roman empire.
In: Ton Derks en Nico Roymans (red.), Ethnic constructs in antiquity: the role of power and tradition. Amsterdam Archaeological Studies 13 (Amsterdam: University Press, 2009) 219-238.
online via Google Books

[met Joris Aarts, zie hierboven ‘Aarts’]
Coin use in a dynamic frontier region. Late Iron Age coinages in the Lower Rhine area.

Schrijver, Peter

Celtic influence on Old English: phonological and phonetic evidence.
In: English language and linguistics 13 (2009) 193-211.

Recensie van:
Jared S. Klein (red.), The collected writings of Warren Cowgill, Ann Arbor, 2006.
In: Kratylos 54 (2009) 167-168.

Toorians, Lauran

Keltische Forschungen. A new series of Celtic studies.
In: Ollodagos: actes de la Société Belge d’Études Celtiques 23/2 (2009) 299-303.

Vries, Ranke de

Keltische sagen en verhalen in een notendop (Amsterdam: Bert Bakker, 2009).

Worp, Klaas A.

[met Alan K. Bowman en R. S. O. Tomlin]
Emptio bovis Frisica: the ‘Frisian ox sale’ reconsidered.
In: The Journal of Roman Studies 99 (2009) 156-170.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 44 (november 2009). Laatst aangevuld: 26 oktober 2015.

Boekhoorn, Dimitri

Barzhoniezh, evned ha telenn Kelted ar Grennamzer [Poésie, oiseaux et la harpe des Celtes du Moyen Age].
In: F. Favereau en H. Le Bihan (red.), Kan ha Barzhoniezh, Aktoù Kollok Karaez, 17-18 Gwengolo 2005 (Actes Colloque Carhaix) (Publication du site CRBC Rennes-2, TIR, 2008) 43-52.

La musique des animaux et celle des hommes dans la tradition celte.
In: Gildas Buron, Herve Bihan en Bernard Merdrignac (red.), A travers les îles celtiques, A-dreuz an inizi keltiek, Per insulas scotticas: Mélanges à la mémoire de Gwénaël Le Duc. Britannia Monastica 12, Klask (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008) 25-38.

Bestiaire mythique, légendaire et merveilleux dans la tradition celtique : de la littérature orale à la littérature écrite. Etude comparée de l’évolution du rôle et de la fonction des animaux dans les traditions écrites et orales ayant trait à la mythologie en Irlande, Ecosse, Pays de Galles, Cornouailles et Bretagne à partir du Haut Moyen Âge, appuyée sur les sources écrites, iconographiques et toreutiques chez les Celtes anciens continentaux. Proefschrift, Université de Rennes2, verdedigd op 26 juni 2008.
online via:
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/29/38/74/PDF/theseBoekhoorn.pdf.

Borsje, Jacqueline

Druids, deer and “words of power”: coming to terms with evil in Medieval Ireland.
In: Katja Ritari en Alexandra Bergholm (red.), Approaches to religion and mythology in Celtic Studies (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008) 122-149. (lange versie)

Druids, deer and “words of power”: coming to terms with evil in Medieval Ireland.
In: Nelly van Doorn-Harder en Lourens Minnema (red.), Coping with evil in religion and culture. Case studies, Currents of Encounter 35 (Amsterdam, New York: Rodopi, 2008) 25-49. (korte versie)

Jaski, Bart

Cú Chulainn; Éoganachta; Féni; Gaels; Lebor Gabála; O’Connor kings of Connacht; tanistry; Túatha Dé Danann; Uí Néill.
In: Christopher Snyder (red.), The early peoples of Britain and Ireland: an encyclopedia. 2 vols (Oxford; Westport, Connecticut: Greenwood, 2008) vol. 1: 165-166, 220-221, 224, 239-240; vol. 2: 354, 419-420, 493, 504-505, 505-506.

Recensie van:
Edel Bhreatnach (red.): The kingship and landscape of Tara, Dublin, 2005.
In: Peritia 20 (2008) 387-394.

Kortlandt, Frederik

Old Irish feda, gen. fedot ‘Lord’ and the 1st sg. absolute ending -a in subjunctives and futures.
In: Études Celtiques 36 (2008) 115-118.

Meens, Rob

Aspekte der Christianisierung des Volkes.
In: Franz J. Felten, Jörg Jarnut en Lutz E. von Padberg (red.), Bonifatius. Leben und Nachwirken (754-2004) (Mainz: Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, 2008) 211-229.

Roymans, Nico

Muntgebruik in een dynamisch grensgebied: Keltische munten in de Nederrijnse regio (met een commentaar door Paul Beliën). Van Gelder-lezingen 6 (Utrecht: Geldmuseum, 2008).

Schrijver, Peter

Celtic, Romance and Germanic along the nether Rhine limes.
In: Juan Luis García Alonso (red.), Celtic and other languages in ancient Europe. Aquilafuente 127 (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008) 197-201.

Schrijnemakers, Arthur

Het Aduatuca- of Atuatucaprobleem
In: Naamkunde 36 (2005-2006) [2008] 159-177.

Summerfield, Thea

Recensie van:
Glyn S. Burgess en Clara Strijbosch (red.), The Brendan legend. Texts and versions, Leiden, 2006.
In: Medium Aevum 77 nr. 2 (2008) 181.

Tjoelker, Nienke

[met Ian Campbell]
Transcription and translation of London version of Richard O’Ferrall’s report to Propaganda fide (1658).
In: Archivium Hibernicum 61 (2008) 7–61.

Toorians, Lauran

Betuwe en Hessen, Bataven en Chatten.
In: Naamkunde 36 (2005-2006) [2008] 179-190.

Endlicher's Glossary, an attempt to write its history.
In: Juan Luis García Alonso (red.), Celtic and other languages in ancient Europe. Aquilafuente 127 (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008) 153-184.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 40 (november 2008). Laatst aangevuld: 16 oktober 2015.

Borsje, Jacqueline

'The 'terror of the night' and the Morrígain: shifting faces of the supernatural.
In: Mícheál Ó Flaithearta (red.), Proceedings of the Seventh Symposium of Societas Celtologica Nordica. Studia Celtica Upsaliensia 6 (Uppsala: University of Uppsala, 2007) 71-98.

Demonising the enemy: a study of Congal Cáech.
In: Jan Erik Rekdal en Ailbhe Ó Corráin (red.), Proceedings of the Eighth Symposium of Societas Celtologica Nordica. Studia Celtica Upsaliensia 7 (Uppsala: University of Uppsala, 2007) 21-38.

Human sacrifice in medieval Irish literature.
In: Jan N. Bremmer (red.), The strange world of human sacrifice (Leuven: Peeters, 2007) 31-54.

Úath mac Imomain und andere Schreckgespenster – Phantasievolle Kreationen oder traditionelle Elemente des irischen mittelalterlichen Erbes.
In: Helmut Birkhan (red.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen … Linz/Donau, 17.-21. Juli 2005. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 345. Band (Wenen: ÖAW, 2007) 51-65.

Edel, Doris

Charakterzeichnung in der Táin bó Cúailnge am Beispiel des exilierten Fergus.
In: Helmut Birkhan (red.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen … Linz/Donau, 17.-21. Juli 2005. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 345. Band (Wenen: ÖAW, 2007) 183-193.

Jaski, Bart

Early Irish examples of the name 'Arthur'.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 56 (2007) 89-105.

Kortlandt, Frederik

Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language. Leiden Studies in Indo-European 14 (Amsterdam: Rodopi, 2007).

Leerssen, Joep

[Met Guy Beiner]
Why Irish history starved. A virtual historiography.
In: Field Day review 3 (2007) 67-81.

‘Celts’, ‘Irish’.
In: Manfred Beller en Joep Leerssen (red.), Imagology: the cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey (Amsterdam: Rodopi, 2007) 122-123, 191-194.

Last bard or first virtuoso? Carolan, conviviality and the need for an audience.
In: Liam P. Ó Murchú (red.), Amhráin Chearbhalláin / The poems of Carolan: reassessments. Irish Texts Society, Subsidiary Series 18 (Londen: Irish Texts Society, 2007) 30-42.

The big chill.
Recensie van:
Margaret Kelleher en Philip O'Leary (red.), The Cambridge history of Irish literature, Cambridge, 2006.
In: Field day review 3 (2007) 259-265.

Writing literary history: raising interesting questions.
Recensie van:
Margaret Kelleher en Philip O'Leary (red.), The Cambridge history of Irish literature, Cambridge, 2006.
In: Irish review 36-37 (2007) 140-145.

Otten, Willemien

Nature, body and text in early medieval theology: from Eriugena to Chartres.
In: M. Treschow, Willemien Otten en W. Hannam (red.), Divine creation in ancient, medieval, and early modern thought. Essays presented to the Rev. Dr. Robert D. Crouse (Leiden: Brill, 2007) 235–256.

Eriugena, Emerson, and the poetics of universal nature.
In: R. Berchman en Finamore (red.), Metaphysical patterns in Platonism: ancient, medieval, Renaissance, and modern times (New Orleans: University Press of the South, 2007) 147–163.

Roymans, Nico

On the latènisation of Late Iron Age material culture in the Lower Rhine/Meuse area.
In: Sebastian Möllers, Wolfgang Schlüter en Susanne Sievers (red.), Keltische Einflüsse im nördlichen Mitteleuropa während der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 9 (Bonn: Rudolf Habelt, 2007) 311–325.

Schrijver, Peter

Some common developments of Continental and Insular Celtic.
In: Pierre-Yves Lambert en Georges-Jean Pinault (red.), Gaulois et celtique continental (Geneve: Droz, 2007) 354-371.

Notes on British Celtic comparatives and their syntax.
In: Alan J. Nussbaum (red.), Verba docenti. Studies in historical and Indo-European linguistics presented to Jay H. Jasanoff (Ann Arbor (N.Y.): Beech Stave Press, 2007) 307-319.

What Britons spoke around 400 AD.
In: Nick J. Higham (red.), Britons in Anglo-Saxon England. Publications of the Manchester Centre for Anglo-Saxon Studies 7 (Woodbridge: Boydell Press, 2007) 165-171.

Keltisch en de buren: 9000 jaar taalcontact. Oratie 7 maart 2007 (Utrecht: Universiteit Utrecht, 2007).

Smelik, Bernadette

The intended audience of Irish Arthurian romances.
In: Arthuriana 17.4 (2007) 49-69.

Teeuwen, Mariken

Martianus Capella’s De nuptiis: a pagan ‘storehouse’ first discovered by the Irish?
In: Rolf Bremmer en Kees Dekker (red.), Foundations of learning: the transfer of encyclopaedic knowledge in the early Middle Ages. Mediaevalia Groningana New Series 9 (Leuven: Peeters, 2007) 51-62.

Toorians, Lauran

Das Leben von Muireadhach Albanach Ó Dálaigh: scel ⁊ arrumainte ⁊ stair.
In: Helmut Birkhan (red.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen … Linz/Donau, 17.-21. Juli 2005. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 345. Band (Wenen: ÖAW, 2007) 573-582.

How prehistoric are the Celts and what can Celtic Studies do for archaeologists?
In: Greta Anthoons en Herman Clerinx (red.), The Grand ‘Celtic’ Story? Proceedings of the conference held in Brussels on 19 November 2005 (Brussel: Mémoires de la Société Belge d’Études Celtiques 28, 2007) 69-79.

Van SENEUCAEGA tot Zennewijnen: de talen van de Bataven.
In: Nico Roymans, Ton Derks en Stijn Heeren (red.), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij (Utrecht: Matrijs, 2007) 137-144.

Recensie van:
Richard Coates en Andrew Breeze: Celtic voices, English places. Studies of the Celtic impact on place-names in England, Stamford, 2000.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 55 (2006 [2007]) 314-317.

Verstraten, Freya

Images of Gaelic lordship in Ireland, c.1200-c.1400.
In: Linda Doran en James Lyttleton (red.), Lordship in medieval Ireland: image and reality (Dublin: Four Courts Press, 2007) 47-74.

Recensie van:
Evelyn Mullally (red.): The Deeds of the Normans in Ireland. La Geste des Engleis en Yrlande. A new edition of the chronicle formerly known as The Song of Dermot and the Earl, Dublin, 2002.
In: Celtica 25 (2007) 292-293.

Recensie van:
James F. Lydon, The lordship of Ireland in the middle ages (2nd edn), Dublin, 2003.
In: Celtica 25 (2007) 293-295.

Vries, Ranke de

The names of Lí Bán.
In: Joseph Falaky Nagy (red.), Myth in Celtic literatures. CSANA Yearbook 6 (Dublin: Four Courts Press, 2007) 39-54.

Zanten, Arwen van

Going berserk in Old Norse, Old Irish and Anglo-Saxon literature.
In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 63 (2007) 43–64.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 36 (november 2007). Laatst gewijzigd: 21 november 2015.

Boekhoorn, Dimitri

An delenn ouezelek eus ar Grennamzer betek hiziv: ur benveg sonerezh mojennel.
In: F. Favereau, H. Le Bihan (red.), Littératures de Bretagne. Mélanges offerts à Yann-Ber Piriou (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2006) 229–236.

Borsje, Jacqueline

Bodb.
In: John T. Koch (red.), Celtic culture: a historical encyclopedia (Santa Barbara: ABC-Clio, 2006) vol. 1: 220–221.

Derks, Ton

Le grand sanctuaire de Lenus Mars à Trèves et ses dédicaces privées. Une réinterprétation.
In: M. Dondin-Payre en M.-Th. Raepsaet-Charlier (red.), Sanctuaires, pratiques culturelles et territoires civiques dans l´Occident romain (Bruxelles: Le Livre Timperman, 2006) 239–270.

Derkx, Sef

[met Wim Hupperetz] (red.), Het geheim van de Kelten (Venlo: Limburgs Museum, 2006).

Edel, Doris

‘Bodily matters’ in early Irish narrative literature.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 55 (2006) 69–107.

Hiddink, Henk

[met Nico Roymans]
Ein Hortfund spätlatènezeitlicher ‘Regenbogenschüsselchen’ der Nordgruppe aus Echt (Niederlande).
In: Archäologisches Korrespondenzblatt 36:2 (2006) 225–36.

Jaski, Bart

Aeneas and Fénius: a classical case of mistaken identity.
In: Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel en Philip Shaw (red.), Texts and identities in the early Middle Ages (Wenen: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006) 17–33.

Recensie van:
Herman Clerinx: Kelten en de Lage Landen. Vechten om het beste deel, Leuven, 2005.
In: Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006) 402–403.

Recensie van:
Elizabeth FitzPatrick: Royal inauguration in Gaelic Ireland, c. 1100-1600: a cultural landscape study, Woodbridge en Rochester, N.Y., 2004.
In: Speculum 81 nr. 3 (2006) 844–845.

Jonge, Wilco de

[met Jos Bazelmans en Dick de Jager] (red.), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument (Utrecht: Matrijs, 2006).

Krogt, Peter van de

Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Anglia (vol. 2: Scotia & Hibernia), 2 delen (Keulen: Taschen Verlagen, 2006).

Leerssen, Joep

From whiskey to famine: food and intercultural encounters in Irish history.
In: Yearbook of European Studies 22 nr. 1 (2006) 49–61.

Meens, Rob

Het christendom van Willibrord en Bonifatius
In: Trajecta 15 (2006) 342–358.

Otten, Willemien

Anthropology between imago mundi and imago Dei: the place of Johannes Scottus Eriugena in the tradition of Christian thought.
In: F. Young, M. Edwards en P. Parvis (red.), Augustine, other Latin writers. Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003, Studia Patristica 43 (Leuven: Peeters, 2006) 459–472.

Smelik, Bernadette

At which point does intertextuality slip into speculation?
Recensie van:
Marjolein Hogenbirk: Avontuur en anti-avontuur. Een onderzoek naar Walewein ende Keye, een Arturroman uit de Lancelotcompilatie, Amsterdam/Münster, 2004.
In: Queeste 13 nr. 1 (2006) 67–73.

Roymans, Nico

Zie hierboven ‘Hiddink, Henk’

Strijbosch, Clara

[met Glyn S. Burgess] (red.), The Brendan legend. Texts and versions (Leiden: Brill, 2006).

Searching for a versatile saint. Introduction.
In: Glyn S. Burgess en Clara Strijbosch (red.), The Brendan legend. Texts and versions (Leiden: Brill, 2006) 1–9.

Between angel and beast. Brendan, Herzog Ernst and the world of the twelfth century.
In: Glyn S. Burgess en Clara Strijbosch (red.), The Brendan legend. Texts and versions (Leiden: Brill, 2006) 265–280.

Tigges, Wim

[met Feargal Ó Béarra], An Old Irish primer (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak / Münster: Nodus Publikationen, 2006).

Two tongues in one mouth: erotic elements in Nuala Ní Dhomhnaill’s Irish poetry and its English translations.
In: C. C. Barfoot (red.), "And never know the joy": Sex and the erotic in English poetry (Amsterdam en New York: Rodopi, 2006) 357-371.

Toorians, Lauran

De Cananefaten in taalkundig perspectief.
In: Wilco de Jonge, Jos Bazelmans en Dick de Jager (red.), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument (Utrecht: Matrijs, 2006) 50-56.

Recensie van:
Alexander Falileyev en Morfydd Owen, The Leiden Leechbook. A study of the earliest Neo-Brittonic medical compilation, Innsbruck, 2005.
In: Cambrian Medieval Celtic Studies 51 (2006) 108–109.

De Kelten en het Keltisch.
In: Sef Derkx en Wim Hupperetz (red.), Het geheim van de Kelten (Venlo: Limburgs Museum, 2006) 28–31.

Kelten in Mariemont.
In: Archeologie Magazine 14 nr. 4 (2006) 71.

Wat zijn Kelten? Mensen die een Keltische taal spreken.
In: Archeologie Magazine 14 nr. 5 (2006) 6–11.

Low Countries, Celts in the.
In: John T. Koch (red.), Celtic culture: a historical encyclopedia (Santa Barbara: ABC-Clio, 2006) vol. 3: 1192–1198.

Verhart, Leo

Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn (Utrecht: Matrijs, 2006).

Vries, John de

Keltisch cultureel erfgoed door toepassing van de archeologie in nieuw perspectief ([Voerendaal], 2006).

Verstraten, Freya

Naming practices among the Irish secular nobility in the high middle ages.
In: Journal of Medieval History 32 nr. 1 (2006) 43–53.

Woudhuizen, Fred C.

Further evidence on the relation between Celtiberian and Southwest Iberian: the case of the inscription from Sasamón [Supplementum Epigraphicum Mediterraneum 27].
In: Talanta: Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society 36–37 (2004–2005 [2006]) 155–164.
online: http://www.talanta.nl/search-on-authors

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 32 (november 2006). Laatst gewijzigd: 9 januari 2015.

Borsje, Jacqueline

Fled Bricrenn and tales of terror.
In: Peritia 19 (2005 [2007]) 173-192.

Predznamenovania, predskazania i ispytania: demony i orujie v drevneirlandskih textah.
In: Tatyana Mikhailova (red.), Mifologema jentshini-sudbi u drevnih keltov i germancev (Woman as Fate in Old Germanic and Celtic tradition) (Moscow: Indrik, 2005) 172-190.

Witchcraft and Magic.
In: Seán Duffy (red.), Medieval Ireland: an encyclopedia (New York: Routledge, 2005) 518-520.

Het mensenoffer als literair motief in het middeleeuwse Ierland. Deel 1.
In: In–Nuachta 21 (2005) 15-22.

Verslag van een ‘andere wereld’.
In: Babette Hellemans, Janneke Raaijmakers en Carine van Rhijn, Ooggetuigen van de Middeleeuwen (Amsterdam: Bert Bakker, 2005) 64-65.

Hofman, Rijcklof

[met Bernadette Smelik, Camiel Hamans en David Cram (red.)] A companion in linguistics. A festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005).

[met Bernadette Smelik] An unnoticed copy of the Auraicept na n-Éces in MS TCD H.2.17.
In: Bernadette Smelik, Rijcklof Hofman, Camiel Hamans en David Cram (red.), A companion in linguistics. A festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005) 63-65.

Jaski, Bart

‘Brian Boru’, ‘kings and kingship’, ‘Máel-Sechnaill I’, ‘Máel-Sechnaill II’.
In: Seán Duffy (red.), Medieval Ireland: an encyclopedia (New York: Routledge, 2005) 45-47, 251-254, 309-310, 310-312.

A supplement to the bibliography of Fergus Kelly, A guide to early Irish law.
electronisch gepubliceerd als:
supplement.htm

Cáin lánamna “The regulation of couples”. Text and translation of the early Irish law-tract on marriage and sexual relationships.
electronisch gepubliceerd als:
http://www2.let.uu.nl/Solis/keltisch/CL-text.htm
http://www2.let.uu.nl/Solis/keltisch/CL-translation.htm

Meeder, Sven

The early Irish Stowe Missal’s destination and function.
In: Early Medieval Europe 13 (2005) 179-194.

Roymans, Nico

[met Joris Aarts] Coins, soldiers and the Batavian Hercules cult. Coin deposition in the sanctuary of Empel in the Lower Rhine region.
In: Colin Haselgrove en David Wigg-Wolf (red.), Iron Age coinage and ritual practices. Studien zu Fundmünzen der Antike 20 (Mainz: Philipp van Zabern, 2005) 337-359.

Schrijver, Peter

The roscada of Táin Bó Cúailnge Recension I, 2428-2454.
In: Rijcklof Hofman, Bernadette Smelik, Camiel Hamans en David Cram (red.), A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005) 92-116.

Varia I: More on non-Indo-European surviving in Ireland in the first millennium AD.
In: Ériu 55 (2005) 137-144.

Smelik, Bernadette

[met Rijcklof Hofman, Camiel Hamans en David Cram, zie hierboven ‘Hofman’] A companion in linguistics.

[met Rijcklof Hofman, zie hierboven ‘Hofman’] An unnoticed copy of the Auraicept na n-Éces in MS TCD H.2.17.

Strootman, Rolf

Kings against Celts: deliverance from barbarians as a theme in Hellenistic royal propaganda.
In: Karl A. E. Enenkel en Ilja Leonard Pfeijffer (red.), The manipulative mode. Political propaganda in antiquity: a collection of case studies, Mnemosyne, Supplement 261 (Leiden: Brill, 2005) 101–141.

Strijbosch, Clara

Bronnen in Brandaanverhalen: van wonderbron tot luxefontein.
In: Barbara Baert en Veerle Fraeters (red.), Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland, Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B, Volumen 34 (Leuven: Universitaire Pers, 2005) 43-64.

Toorians, Lauran

De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans.
In: Jaarboek Oud Utrecht 2005 (Utrecht: Vereniging Oud-Utrecht, 2005) 41-53.

Keltische muntschat in Echt.
In: Archeologie Magazine 13/4 (augustus 2005) 51.

Belsebub gelijck. Een edelman uit Wales in een tombe in Bergen op Zoom.
In: Brabant Cultureel 54/9-10 (december 2005) 41-44.

Verstraten, Freya

‘Burgh’, ‘Connacht’, ‘Ua Conchobair (Uí Conchobair, Ó Conchobair)’.
In: Seán Duffy (red.), Medieval Ireland: an encyclopedia (New York: Routledge, 2005) 55-58, 103-4, 464-466.

Recensie van
Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber Amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen,Nijmegen, 2003.
In: Millennium: Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 18 (2005) 163-165.

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 28 (november 2005), met een aanvulling in Kelten 36 (november 2007). Laatst aangevuld: 13 februari 2018.

Boekhoorn, Dimitri

[Met G. Hily] Le dieu celtique Lug.
In: Ar Falz 88 (2004) 117-120.

Borsje, Jacqueline

Über die Identität von Nár Túathcháech aus der verlorengegangenen Erzählung Echtrae Chrimthainn Nia Náir.
In: Erich Poppe (red.), Keltologie heute. Themen und Fragestellungen. Akten des 3. Deutschen Keltologensymposiums-Marburg, März 2001, Studien und Texte zur Keltologie 6 (Münster: Nodus, 2004) 169-193.

Het mensenoffer als literair motief in het middeleeuwse Ierland.
In: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58 (2004) 46-60.

Bruggen, J. van

Galaten. Het goed recht van gelovige Kelten (Kampen: Kok, 2004).

Buisman, Frans

A parallel between Scottish pibroch and early Welsh harp music / Cyffelybiaeth rhwng cerddoriaeth pibroch Albanaidd a cherddoriaeth gynnar Gymreig i’r delyn.
In: Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History 6 (november 2004) 1–23, 24–46.

Edel, Doris

Keltische Literatur.
In: Stefan Zimmer (red.), Die Kelten - Mythos und Wirklichkeit (Stuttgart: Theiss-Verlag, 2004) 122–160, 204.

Foot, Mirjam M.

A magnificent and bewildering variety: Irish bookbinding in the 18th century.
In: Mirjam M. Foot (red.), Eloquent witnesses: bookbindings and their history. A volume of essays dedicated to the memory of Dr Phiroze Randeria (Londen: Bibliographical Society, British Library, en Oak Knoll, 2004) 206–236.

The decorated bindings in Marsh’s Library, Dublin (Aldershot: Ashgate, 2004).

Jaski, Bart

The genealogical section of the Psalter of Cashel.
In: Peritia 17-18 (2003-4) 295-337.

De Keltische kalender.
In: Vakidioot jaargang '04-'05 nr. 1 (oktober 2004) 3-7.

Meens, Rob

[Met Yitzhak Hen] (red.), The Bobbio Missal. Liturgy and religious culture in Merovingian Gaul, Cambridge Studies in Palaeography and Codicology 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Reforming the clergy: a context for the use of the Bobbio penitential
In: Yitzhak Hen en Rob Meens (red.), The Bobbio Missal. Liturgy and religious culture in Merovingian Gaul, Cambridge Studies in Palaeography and Codicology 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) 154-167.

Columbanus (d. 615).
In: H. C. G. Matthew en Brian Harrison (red.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford: Oxford University Press, 2004) 810-813.
ook electronisch gepubliceerd als:
http://www.oxforddnb.com/view/article/6002 (30-9-2004)

‘Aliud benitenciale’: the ninth-century Paenitentiale Vindobonense C.
In: Mediaeval Studies 66 (2004) 1-24.

Meijer, Fik

Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held (Amsterdam: Athenaeum-Polak / Antwerpen: WPG, 2004).

Schrijver, Peter

Der Tod des Festlandkeltischen und die Geburt des Französischen, Nieder-ländischen und Hochdeutschen.
In: Peter Schrijver en Peter-Arnold Mumm (red.), Sprachtod und Sprachgeburt (Bremen: Hempen Verlag, 2004) 1-20.

Strijbosch, Clara

Recensie van
Reinhard Hahn en Christoph Fasbender: Brandan. Die mitteldeutsche ‘Reise’-Fassung, Heidelberg, 2002.
In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 133 (2004) 524-29.

Toorians, Lauran

Een Keltische etymologie voor Orthen: Civitas de Ortduno tussen Uxellodunon en Orthen.
In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 78-95.

Over Angelen en Britten. Moreel kwaad als ‘politieke erfzonde’.
In: Cors van der Burg en Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004) 258-269.

Recensie van
Ludwig Rübekeil: Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen, Wenen, 2002.
In: NOWELE 45 (2004) 83-88.

Veelenturf, Kees

De tastbaarheid van de mythe: koning en kunst in het vroeg-middeleeuwse Ierland.
In: Johann–Christian Klamt en Kees Veelenturf (red.), Representatie: kunst-historische bijdragen over vorst, staats-macht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller (Nijmegen: Valkhof Pers, 2004) 266–297.

Over een Groot Boek.
Recensie van
Malcolm Maclean en Theo Dorgan (red.), An leabhar mòr: the great book of Gaelic, Edinburgh, 2002.
electronisch gepubliceerd als:
http://home.planet.nl/~ca.veelenturf/vrngrtbk.htm (21–3–2004).

Wiel, Caroline aan de

[co-auteur, met Stefan Schumacher (hoofdauteur) en Britta Schulze-Thulin (co-auteur)]
Die keltischen Primärverben: ein vergleichendes etymologisches und morphologisches Lexikon, IBS 110 (Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2004).

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 24 (november 2004), met een aanvulling in Kelten 25 (februari 2005) en Kelten 28 (november 2005). Laatst aangevuld: 9 oktober 2012.

Banda, Mirjam

De Lindow man: het mysterie van de druïde in het veen.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 27-37.

Boekhoorn, Dimitri

Al loened mojennel ha burzhudus el lennegezhioù keltiek.
In: An dud hag al loened 17 (2003) 19-25.

La cláirseach, du declin à la renaissance d'un instrument emblématique légendaire (première partie).
In: Amis des Études Celtiques, Bulletin de liaison 34 (2003) Supplement.

La cláirseach, du declin à la renaissance d'un instrument emblématique légendaire (deuxième partie).
In: Amis des Études Celtiques, Bulletin de liaison 35 (2003) Supplement.

Borsje, Jacqueline

De goede buren van God: verschillende vormen van inculturatie van het volk van de elfenheuvels in het middeleeuwse Ierse christendom.
In: Cors van der Burg et alii (red.), Veelkleurig christendom. Contextualisatie in Noord, Zuid, Oost en West (Zoetermeer: Meinema, 2003) 197-210.

Fate in early Irish texts.
In: Peritia 16 (2002) 214-231 [verschenen in 2003].

Het boze oog in middeleeuwse Ierse wetteksten.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 38-50.

[Met Fergus Kelly] The evil eye in early Irish literature and law.
In: Celtica 24 (2003) 1-39.

Recensie van:
Jonathan M. Wooding (red.), The Otherworld voyage in early Irish literature. An anthology of criticism, Dublin, 2000.
In: Early Medieval Europe 12 (2003) 86-88.

Recensie van:
Lauran Toorians (red.), Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden, Leuven, 1998 (Orbis Linguarum 1).
In: Celtica 24 (2003) 336-340.

Bullinga, Nicki

Arthur, koning van vele plaatsen.
In: Archeologie Magazine 11/3 (juni/juli 2003) 32-36.

Arthurs schipbreuk.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 51-61.

Calon, Renée

Van gekken, dwazen, zotten en idioten. Zwakbegaafden in het vroege Ierse recht.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 62-71.

Edel, Doris

An emerging legal system in an embryonic state: the case of early medieval Ireland.
In: Ferdinand J. M. Feldbrugge (red.), The law’s beginnings (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 2003) 59-76.

The status and development of the vernacular in early medieval Ireland.
In: Werner Verbeke en Michèle Goyens (red.), The dawn of the written vernacular in western Europe (Leuven: Leuven University Press, 2003) 351-377.

Recensie van:
Lauri Honko, Textualising the Siri Epic, Helsinki, 1998 (Folklore Fellows' Communications, 264).
In: Zeitschrift für celtische Philologie 53 (2003) 348-353.

Genee, Inge

Het ene bloedbad is het andere niet: narratieve tijden in Longes mac nUislenn.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 72-83.

[met Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.):] Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen, Nijmegen: Keltische Draak, 2003. 206 pp.

Hartman, Felicja

Doodslag in het vroege Ierland en Griekenland.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 84-101.

Hofman, Rijcklof

‘Armagh, Book of’, ‘Durrow, Book of’, ‘glosses’.
In: Brian Lalor (red.), The encyclopaedia of Ireland (Dublin: Gill & Macmillan, 2003) 45, 330, 444-445.

Een Oudiers compositum.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 103-110.

Jaski, Bart

‘aonach’, ‘divorce, medieval’, ‘high-kingship’, ‘kingship’, ‘marriage, early Irish’, ‘Niall of the Nine Hostages’, ‘tánaiste’, ‘Tara, kingship of’, ‘Vikings’, ‘women, status of, 800-1200’.
In: Brian Lalor (red.), The encyclopaedia of Ireland (Dublin: Gill & Macmillan, 2003) 36, 302, 492, 594-595, 697, 782, 1033, 1035-1036, 1111, 1145.

Leni van Strien-Gerritsen - een curriculum vitae.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 12-13.

Opsporing verzocht! Conn van de honderd verdragen en het raadsel van de opgeloste wettekst.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 111-128.

“We are of the Greeks in our origin”: new perspectives on the Irish origin legend.
Cambrian Medieval Celtic Studies 46 (Winter 2003) 1-53.

Meulendijks, Nanda

Sláine: een legendarische koning in de New Age.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 129-139.

Peelen, Laura

Columbanus: een kritische Kelt op het kruispunt van tradities. De Ierse achtergrond van Columbanus' opvatting van spirituale autoriteit.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 140-165.

Schrijver, Peter

Athematic i-presents: the Italic and Celtic evidence.
In: Incontri Linguistici 26 (2003) 59-86.

Early developments of the vowel systems of North-West Germanic and Saami.
In: Alfred Bammesberger & Theo Vennemann (red.), Languages in Prehistoric Europe (Heidelberg: Winter, 2003) 195-226.

De etymologie van Iers mart.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 166-170.

The etymology of Welsh chwith and the semantics and morphology of PIE *k(w)sweibh-.
In: Paul Russell (red.), Yr Hen Iaith. Studies in Early Welsh, Celtic Studies Publications, 7 (Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2003) 1-23.

Smelik, Bernadette

Receptiesturende elementen in Eachtra Mhelóra agus Orlando.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 171-185.

The structure of the Eachtra Mhacaoimh-an-Iolair.
In: Cambrian medieval Celtic studies 45 (2003) 43-57.

Toorians, Lauran

Magusanus and the ‘Old Lad’: A case of Germanicised Celtic.
In: NOWELE 42 (maart 2003) 13-28.

Some notes to Jufer & Luginbühl, Répertoire des dieux gaulois.
In: Ollodagos 18 (2003) 145-149.

Stichting A. G. van Hamel voor Keltische studies — hoe het begon.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 21-26.

Recensie van:
P. Stuart, Nehalennia. Documenten in steen, Goes, 2003.
In: Archeologie Magazine 11/3 (juni/juli 2003) 72.

Veelenturf, Kees

Visions of the end and Irish high crosses.
In: Martin McNamara (red.), Apocalyptic and eschatological heritage: the Middle East and Celtic realms (Dublin/Portland: Four Courts Press, 2003) 144-173.

Verstraten, Freya

Both king and vassal: Feidlim Ua Conchobair of Connacht 1230-1265.
In: Journal of the Galway Archeological and Historical Society 55 (2003) 13-37.

Vries, John de

Keltische symbolische motieven als informatiebron. Bronzen voorwerpen Kerk Avezaath en Breugel nader beschouwd opnieuw onder de loep.
In: Archeologie Magazine 11/5 (2003) 56-61.

Vries, Ranke de

Het onafwendbare einde van Eochu, zoon van Mairid.
In: Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (red.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: Keltische Draak, 2003) 186-202.

Wiel, Caroline aan de

[met C. Michiel Driessen]
British *suδiklo- and *kentunklo-, two loans from Latin.
In: Studia Celtica 37 (2003): 17-34.


*selgā

Verscheidene publicaties van de volgende Nederlandse auteurs, waaronder alle publicaties die hiervóór genoemd zijn (2003-2009), zijn opgenomen in de bibliografie voor de selgā catalogus. Volg de links om een lijst van publicaties te zien.


STICHTING A. G. VAN HAMEL VOOR KELTISCHE STUDIES
Scribe.png
Actueel Nieuws / Site news / Agenda van evenementen en activiteiten wereldwijd
Algemeen Over de stichting (algemeen) / Activiteiten (algemeen) > Het archief
Begunstiger worden? / Nieuwsbrief / Contact
Wie zijn de Kelten? / Wie was A. G. van Hamel?
Het tijdschrift Kelten Algemeen / Inhoudsopgaven / Auteursrichtlijnen / Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (PONK)
Keltisch elders Keltische agenda / Keltische links
FlagEnglish.gif English mirror site
CODECS is published online by Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies (A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies) under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licence. Designed, directed and maintained by Dennis Groenewegen.