Mac Solaidh (Seón)

  • fl. early 18th century
  • scribes
  • Teach Challáin ... Stackallan (Co. Meath)
Irish scribe, of Stackallan (Co. Meath)
See also: Richard TipperTipper (Richard)
(d. 1730)
Tuibear (Risteard), Tupper (Richard)
Irish scholar, scribe and antiquarian from Mitchelstown (Co. Dublin).
See more
See also references for related subjects.
Ní Mhunghaile, Lesa, “‘An Solamh sochmadh’: Seon Mac Solaidh agus ciorcal Uí Neachtain”, in: Mac Mathúna, Liam, and Regina Uí Chollatáin (eds), Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha, 1700–1850 = Cultivating written Irish in Ireland's urban areas, 1700–1850, Éigse Foilseacháin 2, Dublin: Four Courts Press, 2016. 74–95.
Ó Cuív, Brian, “Miscellanea: 7. Séon Mac Solaidh”, Éigse 11:4 (1966): 295.
Walsh, Paul, “A letter of John Mac Solly”, in: Walsh, Paul, Gleanings from Irish manuscripts, 2nd ed. (1918), Dublin: Three Candles, 1933. 197–204.
Internet Archive: <link>
scribes:Tipper (Richard)Mac Solaidh (Seón)
scribes:Mac Solaidh (Seón)
scribes:Tipper (Richard)Mac Solaidh (Seón)Lynch (William)O'Reilly (Edward)