Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen

From CODECS: Online Database and e-Resources for Celtic Studies
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (2003–2016)

2004

Dit overzicht werd oorspronkelijk gepubliceerd in Kelten 28 (november 2005), met een aanvulling in Kelten 36 (november 2007). Laatst aangevuld: 13 februari 2018.

Boekhoorn, Dimitri

[Met G. Hily] Le dieu celtique Lug.
In: Ar Falz 88 (2004) 117-120.

Borsje, Jacqueline

Über die Identität von Nár Túathcháech aus der verlorengegangenen Erzählung Echtrae Chrimthainn Nia Náir.
In: Erich Poppe (red.), Keltologie heute. Themen und Fragestellungen. Akten des 3. Deutschen Keltologensymposiums-Marburg, März 2001, Studien und Texte zur Keltologie 6 (Münster: Nodus, 2004) 169-193.

Het mensenoffer als literair motief in het middeleeuwse Ierland.
In: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58 (2004) 46-60.

Bruggen, J. van

Galaten. Het goed recht van gelovige Kelten (Kampen: Kok, 2004).

Buisman, Frans

A parallel between Scottish pibroch and early Welsh harp music / Cyffelybiaeth rhwng cerddoriaeth pibroch Albanaidd a cherddoriaeth gynnar Gymreig i’r delyn.
In: Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History 6 (november 2004) 1–23, 24–46.

Edel, Doris

Keltische Literatur.
In: Stefan Zimmer (red.), Die Kelten - Mythos und Wirklichkeit (Stuttgart: Theiss-Verlag, 2004) 122–160, 204.

Foot, Mirjam M.

A magnificent and bewildering variety: Irish bookbinding in the 18th century.
In: Mirjam M. Foot (red.), Eloquent witnesses: bookbindings and their history. A volume of essays dedicated to the memory of Dr Phiroze Randeria (Londen: Bibliographical Society, British Library, en Oak Knoll, 2004) 206–236.

The decorated bindings in Marsh’s Library, Dublin (Aldershot: Ashgate, 2004).

Jaski, Bart

The genealogical section of the Psalter of Cashel.
In: Peritia 17-18 (2003-4) 295-337.

De Keltische kalender.
In: Vakidioot jaargang '04-'05 nr. 1 (oktober 2004) 3-7.

Meens, Rob

[Met Yitzhak Hen] (red.), The Bobbio Missal. Liturgy and religious culture in Merovingian Gaul, Cambridge Studies in Palaeography and Codicology 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Reforming the clergy: a context for the use of the Bobbio penitential
In: Yitzhak Hen en Rob Meens (red.), The Bobbio Missal. Liturgy and religious culture in Merovingian Gaul, Cambridge Studies in Palaeography and Codicology 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) 154-167.

Columbanus (d. 615).
In: H. C. G. Matthew en Brian Harrison (red.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford: Oxford University Press, 2004) 810-813.
ook electronisch gepubliceerd als:
http://www.oxforddnb.com/view/article/6002 (30-9-2004)

‘Aliud benitenciale’: the ninth-century Paenitentiale Vindobonense C.
In: Mediaeval Studies 66 (2004) 1-24.

Meijer, Fik

Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held (Amsterdam: Athenaeum-Polak / Antwerpen: WPG, 2004).

Schrijver, Peter

Der Tod des Festlandkeltischen und die Geburt des Französischen, Nieder-ländischen und Hochdeutschen.
In: Peter Schrijver en Peter-Arnold Mumm (red.), Sprachtod und Sprachgeburt (Bremen: Hempen Verlag, 2004) 1-20.

Strijbosch, Clara

Recensie van
Reinhard Hahn en Christoph Fasbender: Brandan. Die mitteldeutsche ‘Reise’-Fassung, Heidelberg, 2002.
In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 133 (2004) 524-29.

Toorians, Lauran

Een Keltische etymologie voor Orthen: Civitas de Ortduno tussen Uxellodunon en Orthen.
In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 78-95.

Over Angelen en Britten. Moreel kwaad als ‘politieke erfzonde’.
In: Cors van der Burg en Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004) 258-269.

Recensie van
Ludwig Rübekeil: Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen, Wenen, 2002.
In: NOWELE 45 (2004) 83-88.

Veelenturf, Kees

De tastbaarheid van de mythe: koning en kunst in het vroeg-middeleeuwse Ierland.
In: Johann–Christian Klamt en Kees Veelenturf (red.), Representatie: kunst-historische bijdragen over vorst, staats-macht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller (Nijmegen: Valkhof Pers, 2004) 266–297.

Over een Groot Boek.
Recensie van
Malcolm Maclean en Theo Dorgan (red.), An leabhar mòr: the great book of Gaelic, Edinburgh, 2002.
electronisch gepubliceerd als:
http://home.planet.nl/~ca.veelenturf/vrngrtbk.htm (21–3–2004).

Wiel, Caroline aan de

[co-auteur, met Stefan Schumacher (hoofdauteur) en Britta Schulze-Thulin (co-auteur)]
Die keltischen Primärverben: ein vergleichendes etymologisches und morphologisches Lexikon, IBS 110 (Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2004).

CODECS is published online by Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies (A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies) under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licence. Designed, directed and maintained by Dennis Groenewegen.