Jump to: navigation, search

A. G. van Hamel (1886-1945)

Revision as of 18:52, 6 April 2015 by DG (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Anton Gerard van Hamel (1886–1945)

1-AG-van-Hamel.jpg
De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies ontleent haar naam aan de eerste hoogleraar in de Keltische talen, professor Anton Gerard van Hamel (1886–1945), die in 1923 werd benoemd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.


A. G. van Hamel

De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies ontleent haar naam aan de eerste hoogleraar in de Keltische talen, professor Anton Gerard van Hamel (1886–1945), die in 1923 werd benoemd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Aan zijn leeropdracht, het Oudgermaans, werd op zijn eigen verzoek het Keltisch toegevoegd.

Hoewel hij niet de eerste Nederlander was die zich met het Keltisch bezighield, kan hij gezien zijn positie, vele publicaties en zijn rol als opleider van keltologen die in zijn voetsporen traden, beschouwd worden als grondlegger van Keltische studies in Nederland.

1-AG-van-Hamel.jpg
3-CCC.jpg
2-Palace-library.jpg
A. G. van Hamel. Foto: ING Compert Con Culainn and other stories (1933) A. G. van Hamel. Foto: Peace Palace Library

Online

over Van Hamel
Bibliografie en biografie door Maartje Draak uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1945-1946, Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
Marc Schneiders, Biografie van A. G. van Hamel, ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).
The Peace Palace Library Centennial Exhibition, Peace Palace Library (Bibliotheek van het Vredespaleis).
Werk van Van Hamel online
A. G. van Hamel. "Het geheim der Kelten." (1938), Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
Artikelen van A. G. van Hamel online, Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
Van Hamels editie van Compert Con Culainn, CELT.
Bibliografie
Publicaties van A. G. van Hamel (*selgā catalogue)

Artikelen

De volgende artikelen over A. G. van Hamel verschenen eerder in het blad Kelten. In aanloop naar de zeventigjarige herdenking van Van Hamels dood zijn deze stukken online beschikbaar gesteld.

Brief-Hal-Wyn.jpg

Van Hamel en Hal Wyn

LINUS BAND-DIJKSTRA

Bron: Kelten 58 (mei 2013). Revisie.