Jump to: navigation, search

Activiteiten

Revision as of 20:12, 26 November 2018 by DG (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Activiteiten van de Stichting

Jaarlijks organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven, en de Van Hamel-lezing(en), met een voordracht van een specialist van internationale allure. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia en manifestaties.

Actueel

23 februari 2019
Utrecht In de 3 Krone, Oude Gracht 227, 3511 NJ
Fb Welsh poster 2019 NL.jpg

9 maart 2019
Utrecht In de 3 Krone, Oude Gracht 227, 3511 NJ
Fb Iers poster 2019 NL.jpg

30 maart 2019
Antwerpen, Belgium Jan Van Rijswijcklaan 73, 2018 Antwerpen
Fb Welsh poster 2019 BE.jpg

Lezingen

Keltisch Colloquium

De Stichting A. G. van Hamel organiseert ieder jaar een reeks activiteiten waarbij de Keltische talen en cultuur centraal staan. In mei/juni organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium. Op deze dag spreken Nederlandse en Vlaamse wetenschappers over een breed scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Keltische talen en cultuur in de breedste zin des woords. Onderwerpen die op het Keltisch Colloquium aan bod komen zijn archeologie, mythologie, literatuur, geschiedenis en taalkunde.


Van Hamel-lezingen

Naast het Keltisch Colloquium organiseert de Stichting A. G. van Hamel jaarlijks één of meerdere Van Hamel-lezingen. Deze lezing is vernoemd naar A. G. van Hamel, die als eerste in Nederland de functie van hoogleraar Keltisch vervulde. De lezing wordt ieder jaar gegeven door een prominente binnenlandse of buitenlandse wetenschapper op het gebied van de Keltische talen en cultuur. Het doel van de lezing is om een breder publiek te interesseren voor de studie van het Keltisch.


Overige lezingen

De Stichting A. G. van Hamel organiseert tevens (extra) lezingen op het terrein van de Keltische talen en cultuur (zie het archief). Ook kan de Stichting lezingen organiseren voor organisaties en instanties die geïnteresseerd zijn in de diverse aspecten van de Keltische cultuur. Zij heeft contacten met diverse wetenschappers en andere organisaties die actief zijn op dit terrein. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@vanhamel.nl.


Andere activiteiten

CODECS: online projecten op vanhamel.nl

Sinds enkele jaren fungeert vanhamel.nl/codecs (voorheen vanhamel.nl/wiki) als een platform voor een aantal bijzondere webprojecten en digitale materialen ten behoeve van de Keltische studies. Sinds 2015 zijn deze onderdelen samengebundeld onder een gemeenschappelijke titel: CODECS: Online Database and eResources for Celtic Studies.


Cursussen

De Stichting A. G. van Hamel organiseert vanaf begin 2016 twee nieuwe cursussen, en wel in modern Iers en modern Welsh! De Stichting heeft ook in het verleden cursussen gegeven in de diverse Keltische talen, zoals bijvoorbeeld Iers-Gaelic en Bretons. Bovendien draagt de Stichting graag bij aan het opzetten van dergelijke cursussen mits er voldoende belangstelling hiervoor bestaat. In deze gevallen kunt u contact opnemen met secretariaat@vanhamel.nl.


Tentoonstellingen

De Stichting heeft een eenvoudige tentoonstelling samengesteld over de Keltische talen en cultuur. Deze tentoonstelling is getiteld ‘De Kelten door de eeuwen heen’. Het doel van de tentoonstelling is om een breder publiek kennis te laten maken met de ontwikkeling van de Keltische talen en culturen. De Stichting gebruikt deze tentoonstelling bij evenementen en festivals. Daarnaast wordt de tentoonstelling in bruikleen gegeven aan instellingen en organisaties die actief zijn op het culturele vlak. Te denken valt aan openbare bibliotheken, musea en particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van Keltische talen en cultuur of aanverwante gebieden. Mocht u belangstelling hebben voor deze tentoonstelling dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via de post of via de mail: secretariaat@vanhamel.nl. De Stichting kan op verzoek van anderen ook tentoonstellingen samenstellen op deelgebieden van de keltologie.