Jump to: navigation, search

Auteursrichtlijnen Kelten

Revision as of 15:53, 21 April 2015 by DG (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Deze pagina beschrijft de auteursrichtlijnen die door de redactie van het tijdschrift Kelten worden gehanteerd (versie april 2010). Onderstaande richtlijnen zijn tevens als Microsoft Word-document te downloaden: Auteursrichtlijnen Kelten (om te openen, click éénmaal; om te bewaren, druk rechtermuisknop + kies 'koppeling opslaan als').

Algemeen

Kelten richt zich op een breed publiek. Onder onze lezers bevinden zich keltologen met zeer specialistische voorkennis maar ook leken met enkel hun interesse als bagage. Auteurs dienen hiermee rekening te houden bij het schrijven van hun bijdrage. Uw bijdrage moet helder van stijl zijn en vaktermen dienen ofwel vermeden ofwel toegelicht te worden. U wordt verder verzocht het aantal explicatieve eindnoten tot een minimum te beperken. Een lijst met geraadpleegde of aanbevolen literatuur wordt op prijs gesteld, maar ook deze dient niet al te uitgebreid te zijn.

Lengte en opmaak

Door uw bijdrage te schrijven in het sjabloon (u kunt dit aanvragen bij de redactie) is voor u tijdens het schrijven duidelijk hoeveel ruimte u nog rest. Dit voorkomt hinderlijke open plekken of juist het nadien moeten schrappen van zinnen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de pagina’s zoveel mogelijk uitgevuld zijn.

 • Een artikel bedraagt maximaal 3 pagina’s en dient altijd verdeeld te worden door middel van korte tussenkopjes. Als de auteur deze zelf niet heeft ingevoegd, dan worden deze door de redactie toegevoegd. Gelieve het artikel vergezeld te laten gaan van illustraties of suggesties daarvoor. Voor het gebruik van citaten geldt: niet te veel, niet te lang en liefst met Nederlandse vertaling.
 • Een recensie bedraagt een halve of een hele pagina en behoeft geen tussenkopjes of illustraties. Gelieve wel een afbeelding van de voorkant bij te leveren, indien mogelijk. Stuur bestanden van afbeeldingen altijd los.
 • Nieuwsberichten, agendapunten en mededelingen worden altijd door de redactie aangepast tot het juiste formaat.

Literatuurvermeldingen en -verwijzingen

Literatuurvermeldingen

De redactie van Kelten hanteert de volgende volgorde voor literatuurvermeldingen in de bibliografie:

Boek:

Literatuurvermelding Voorbeelden
 • Achternaam, Voornaam, Titel (Plaats jaartal).
 • Achternaam, Voornaam (red.), Titel (Plaats jaartal).
 • Achternaam, Voornaam (vert.), Titel (Plaats jaartal).
 • Achternaam1, Voornaam1, en Voornaam2 Achternaam2 (red. en vert.), Titel, aantal vols. Serie serienummer (Plaats jaartal).
 • Stuart, P., Nehalennia, documenten in steen (Goes 2003).
 • Hamel, A. G. van (red.), Compert Con Culainn and other stories. Mediaeval and Modern Irish Series 3 (Dublin 1933).
 • Plummer, Charles (red. en vert.), Bethada náem nÉrenn. Lives of the Irish saints, 2 vols (Oxford 1922).
 • Stuart, P., en J. E. Bogaers, Nehalennia, Römische Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei Colijnsplaat (Leiden 2001).
 • McCone, Kim, et al. (red.), Stair na Gaeilge, in ómós di Pádraig Ó Fiannachta (Maynooth 1994).

Merk hierbij het volgende op:

 • De uitgeverij wordt niet vermeld.
 • We maken gebruik van de Nederlandse afkortingen ‘red.’ en ‘vert.’, die na de betreffende naam tussen haakjes geplaatst dienen te worden.
 • In geval van een tweede auteur wordt dit: Achternaam1, Voornaam1, en Voornaam2 Achternaam2. Zie het voorbeeld van Stuart en Bogaers.
 • Bij meer dan drie auteurs of redacteurs wordt alleen de eerste genoemd, gevolgd door een komma en ‘et al.’. Zie het voorbeeld van McCone.

Artikel in tijdschrift:

Literatuurvermelding Voorbeelden
 • Achternaam, voornaam, ‘Titel artikel’, Titel tijdschrift tijdschriftnummer (arabisch) (jaartal) paginavermelding.
 • Ahlqvist, Anders, ‘The three parts of speech in bardic grammar’, Studia Celtica 14/15 (1980) 12-17.
 • Bergin, O. J. (red. en vert.), ‘Oided Chuind Cetchathaich annso. The death of Conn of the Hundred Battles’, Zeitschrift für celtische Philologie 8 (1912) 274-77.
 • —————, ‘Notes on the script of Lebor na hUidre’, Ériu 6 (1912b) 161-74.
 • Corthals, Johan, ‘Early Irish retoirics and their late antique background’, Cambrian Medieval Celtic Studies 31 (1996) 17-36.
 • Hollo, Kaarina (vert.), ‘The feast of Bricriu and the exile of the sons of Dóel Dermait’, Emania 10 (1992) 18-24.

Artikel in bundel of samengesteld werk:

Literatuurvermelding Voorbeeld
 • Achternaam, voornaam, ‘Titel artikel’, Titel boek, red. naam redacteur(s) (plaats jaartal) paginavermelding.
 • Jung, E., ‘Keltisch und Germanisch in chronologischer Sicht’, Akten des Ersten Symposiums deutschsprachiger Keltologen (Gesen bei Berlin, 8.-10. April 1992), red. M. Rockel en S. Zimmer (Tübingen 1993) 133-38.

Boekrecensies (in tijdschriften of bundels):

Voorbeeld
 • Carey, John, recensie van Richard Sharpe, Medieval saints’ lives. An introduction to Vitae Sanctorum Hiberniae (Oxford 1991), Speculum 68 (1993) 260-62.

Gerecenseerde literatuur in Kelten

Literatuurvermelding Voorbeeld
Bij de vermelding van gerecenseerde literatuur wordt voor extra informatie de volgende volgorde aangehouden: (eventuele) uitgeverij, aantal pagina’s, ISBN, (eventueel) formaat, prijs.
 • McDonald, R. Andrew, Manx kingship in its Irish Sea setting, 1187-1229. King Rognvaldr and the Crovan dynasty (Dublin 2007). Four Courts Press. 254 pp., ISBN 978 1 84682 047 2, hardback, € 55,-.

Literatuurverwijzing (parenthetical)

Over literatuurverwijzingen Voorbeelden
Als een auteur in zijn bijdrage naar een ander werk wil verwijzen, kan hij dit doen door tussen haakjes de auteursnaam en eventueel het jaartal te noemen, bijvoorbeeld: ... (Stuart 2003), of ... (Hollo 1992: 20 §10).
Veelgebruikte werken kunnen afgekort worden, bijvoorbeeld: .... (LL iii 14), of ... (CIH 1254.1-2).
De afkorting dient dan wel in de literatuurvermelding te worden opgenomen:
 • LL = Best, R. I., et al. (red.), The book of Leinster, formerly Lebar na Núachongbála, 6 vols (Dublin).
 • CIH = Binchy, D.A. (red.), Corpus iuris Hibernici, 6 vols (Dublin 1978).
Let op: de literatuurinformatie komt niet in een noot, maar enkel in de literatuurlijst. In Kelten worden alleen explicatieve eindnoten gebruikt.

Terminologie

In Kelten hanteert de redactie voor enkele Keltische talen een schrijfwijze die misschien afwijkt van uw eigen standaard. Let op, de hierna volgende woorden dienen als volgt geschreven te worden:

 • Afkortingen
  • in de regel geen afkortingen, behalve v. Chr. en n. Chr.
 • Talen, bijvoobeeld:
  • Welsh, Oudwelsh, Middelwelsh, Modern Welsh
  • Cornish, Middelcornish
  • Bretons, Oudbretons, Middelbretons
  • Gaelic
  • Archaïsch Iers, Vroegiers, Oudiers, Middeliers, Modern Iers
  • Proto-Keltisch, Vroegkeltisch
 • Periodes, bijvoorbeeld:
  • ijstijd, steentijd, neolithicum, bronstijd, ijzertijd
  • middeleeuwen, middeleeuws, vroegmiddeleeuws, laatmiddeleeuws

Stijlen

Cursief en aanhalingstekens

 • Buitenlandse termen worden niet tussen aanhalingstekens maar cursief geplaatst.
 • Dubbele aanhalingstekens worden gebruikt bij direct speech.
 • Elders: enkelvoudige aanhalingstekens.

Afbreekstrepen en denkstrepen

Sommige tekstverwerkers maken geen onderscheid tussen afbreekstrepen en denkstrepen. Mocht dit bij uw tekstverwerker ook het geval zijn, geef denkstrepen dan weer door gebruik te maken van dubbele afbreekstrepen (--). De redactie zal dit dan vervangen door de juiste weergave.

Beklemtoning

Maak bij beklemtoning van woorden gebruik van beklemtoningtekens. Plaats woorden niet cursief!

Inleveren kopij

Wij ontvangen uw bijdrage graag als bijlage/attachment via e-mail op ons adres: redactie@vanhamel.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een diskette of cd-rom met daarop uw bijdrage sturen naar ons postadres.

Postadres: Kelten. Mededelingen van de Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies.

Choristenpad 42, 3766 BC Soest

Emailadres: redactie@vanhamel.nl

Stuur afbeeldingen altijd als losse bestanden.

Redactie

De redactie behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen zonder overleg met de auteur. Bij veel of grotere wijzigingen wordt ernaar gestreefd hierover altijd met de auteur te corresponderen.

Indien uw adres nog niet bij ons bekend is, wordt u verzocht dit aan ons door te geven. Wij zorgen er dan voor dat u een bewijsexemplaar van Kelten krijgt toegestuurd.