Jump to: navigation, search

Kelten

Revision as of 14:58, 7 April 2015 by DG (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Het tijdschrift Kelten

Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies is het tijdschrift van de Stichting. Wie begunstiger van de stichting is ontvangt Kelten viermaal per jaar en het blad is tevens via de losse verkoop verkrijgbaar. Kelten verschijnt in februari, mei, augustus en november.

Lezers van dit kwartaalblad kunnen genieten van verdiepende artikelen, recensies en verslagen. Middels diverse nieuwsitems, een agenda en mededelingen worden lezers tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen hun interesses op het gebied van de keltologie.

Inhoudsopgaven

Om een indruk te krijgen van wat er zoal in Kelten wordt gepubliceerd kunt u door de inhoudsopgaven (1999–heden) grasduinen.

Recent

Kelten 68 (november 2015)

K68-cover.jpg


Nabestellen

U kunt losse nummers van Kelten gewoon nabestellen, ongeacht of u wel of geen begunstiger bent. U betaalt dan de prijs + verzendkosten:

Prijzen
Kelten per stuk meerdere exemplaren
Kelten 1-9, 11-24 € 2,50 per stuk
Kelten 10 (Arthur-special) € 4,00 per stuk 2 voor € 7,50
Kelten vanaf nummer 25 € 4,00 per stuk 2 voor € 7,50
Verzendkosten

De verzendkosten hangen af van het aantal exemplaren en van de bestemming (binnenland, Europa of wereld):

aantal exemplaren prijs (binnenland) prijs (Europa) prijs (wereld)
1 exemplaar € 1,38 € 2,37 € 2,85
2 exemplaren € 1,84 € 3,16 € 5,70
3-5 exemplaren € 2,30 € 6,32 € 10,45
6-28 exemplaren € 2,76 € 8,69 € 16,15

Gelieve aansluitend een e-mail te sturen naar nabestellen@vanhamel.nl, met opgave van de nummers die u wilt nabestellen. Voor inhoudsopgaven van Kelten, volg deze link.

girorekening IBAN: NL89 INGB 0003 1537 31
t.n.v. Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht
o.v.v. ‘Kelten' + betreffende nummer(s)
voor betalingen uit het buitenland (waaronder België):
IBAN: NL89 INGB 0003 1537 31 / BIC: INGBNL 2A

Kopij

Het blad Kelten is afhankelijk van de inzet van diegenen die zich bezighouden met de Keltische talen en cultuur. Lezers die een bijdrage willen leveren in de vorm van een artikel, recensie of een verslag van activiteiten op het gebied van Keltische talen en cultuur, worden daarom van harte uitgenodigd om dit te doen. De redactie hanteert enkele richtlijnen die op onderstaand adres zijn op te vragen. Bijdragen kunt u:

  • als attachment via e-mail opsturen naar: redactie@vanhamel.nl,
  • of eventueel op CD-ROM opsturen naar Redactie Kelten, Choristenpad 42, 3766 BC Soest.


PONK: Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen

selga:Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (momenteel in ontwikkeling)

Sinds 2004 wordt eenmaal per jaar in Kelten een alfabetisch overzicht geplaatst van de publicaties van Nederlandse keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. Als aanvulling hierop is op deze website een pagina te vinden waarin al deze overzichten uit Kelten zijn verzameld. Het is de bedoeling dat deze lijst in de toekomst uitgebreid zal worden met overzichten voor de periode tussen 1990 en 2003.