Jump to: navigation, search

Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies

Revision as of 13:35, 6 April 2015 by DG (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Over de Stichting

De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies werd op 18 maart 1991 opgericht. Doelstelling van de Stichting is

het bevorderen van de studie van de Keltische talen en culturen, in het bijzonder in Nederland, alsmede het verbreden en instandhouden van een maatschappelijk draagvlak ter begunstiging van de Keltische studies, en voorst al hetgeen dat tot meerdere bloei van deze studies kan strekken.

De Stichting staat een wetenschappelijke benadering van de studie van Keltische talen en culturen voor en vervult zowel een coördinerende rol voor vakspecialisten op dit gebied, als de functie van een informatieve organisatie ten behoeve van belangstellenden.

Word begunstiger!

Om onze doeleinden te kunnen realiseren is uw steun is hard nodig. Word daarom begunstiger van de Stichting en blijf op de hoogte van alles wat met Kelten en de keltologie (in Nederland en daarbuiten) te maken heeft.

Als begunstiger ontvangt u viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, en heeft u recht op korting bij de verschillende activiteiten die de Stichting organiseert.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven, en de Van Hamel-lezing(en), met een voordracht van een specialist van internationale allure. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia en manifestaties.

Het vanhamel.nl domein biedt tevens ruimte aan een aantal unieke webprojecten voor Keltische studies, waaronder de *selgā catalogue en Tionscadal na Nod.

Tijdschrift Kelten

De Stichting geeft viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies uit. Hierin zijn verdiepende artikelen, recensies van nieuwe publicaties (of andere media), verslagen van recente evenementen, nieuwsitems en andere wetenswaardigheden te vinden. Belangstellenden worden hiermee ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. Begunstigers ontvangen het blad automatisch thuis en het blad is tevens verkrijgbaar via de losse verkoop.

Blijf op de hoogte

Actueel

Actueel


Natuurlijk kunt u vrijblijvend deze website in de gaten houden voor het laatste nieuws of onze webagenda raadplegen voor evenementen over de gehele wereld.

Wilt u met de Stichting in contact treden? Bekijk dan onze contactgegevens.

23 februari 2019
Utrecht In de 3 Krone, Oude Gracht 227, 3511 NJ
Fb Welsh poster 2019 NL.jpg

9 maart 2019
Utrecht In de 3 Krone, Oude Gracht 227, 3511 NJ
Fb Iers poster 2019 NL.jpg

30 maart 2019
Antwerpen, Belgium Jan Van Rijswijcklaan 73, 2018 Antwerpen
Fb Welsh poster 2019 BE.jpg

Kelten 68 (november 2015)

K68-cover.jpg

Publicaties over de Stichting

  • Peelen, Laura. "Tussen droom en daad: vijftien jaar Stichting A. G. van Hamel." Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 30 (2006): 2–3.
  • Rootseler, Mick van, Nicki Bullinga, Erwin Matheeuwsen, en Lauran Toorians, red. Vijf jaar Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: lustrumuitgave. Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1995.
  • Toorians, Lauran. "Stichting A. G. van Hamel voor Keltische studies – hoe het begon." In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen, red. Inge Genee, Bart Jaski and Bernadette Smelik. Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003. 21–26.