Bibliography

Maartje (Amalia Maartje Elisabeth)
Draak
b. 25 March 1907–d. 16 November 1995

19 publications between 1947 and 1995 indexed
Sort by:

1995

article
Draak, Maartje, “Theodoor Max (Thomas) Chotzen”, in: Hofman, Rijcklof, C. J. Jiskoot, Karel Jongeling, Peter Schrijver, Bernadette Smelik, and Lauran Toorians (eds), Welsh & Breton studies in memory of Th. M. Th. Chotzen. Proceedings of a Colloquium organized by the A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies, Utrecht — Amsterdam 23-24 April 1993, Studia Hameliana 1, Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1995. v–vii.

1990

work
Draak, Maartje, and Frida de Jong (trs.), De lastige schare, gevolgd door vijf anekdoten over dichtergeleerden, Amsterdam: Meulenhoff, 1990.

1988

article
Draak, Maartje, “De levensloop van een draak”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 155–167.

1979

1977

work
Draak, Maartje, Schimmen van het wester-eiland: verkenningen in de Keltische traditie van het oude Ierland, Meulenhoff editie. Ideeën 474, Amsterdam: Meulenhoff, 1977.  
A collection of papers and articles by Maartje Draak. Those that were originally published in English are here translated into Dutch.
A collection of papers and articles by Maartje Draak. Those that were originally published in English are here translated into Dutch.

1976

article
Draak, Maartje, “Rindard”, Celtica 11 (1976): 60.

1967

work
Draak, Maartje, The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 30.4, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1967.

1962

article
Draak, Maartje, “Migration over sea”, Numen 9:2 (September, 1962): 81–98.

1959

article
Draak, Maartje, “Virgil of Salzburg versus ‘Aethicus Ister’”, in: Albers, J. W. [et al.] (ed.), Dancwerc: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Groningen: Wolters, 1959. 33–42.
article
Draak, Maartje, “Some aspects of kingship in pagan Ireland”, in: Edsman, Carl-Martin (ed.), The sacral kingship / La regalità sacra: contributions to the central theme of the VIIIth International Congress for the History of Religions (Rome, April 1955) / contributi al tema dell'VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni (Roma, Aprile 1955), Numen Book Series, Studies in the History of Religions 4, Leiden: Brill, 1959. 651–663.

1957

work
Draak, Maartje, Brandaan en Virgilius [Inaugural speech], Amsterdam: Meulenhoff, 1957.  
Inaugural lecture for Rijksuniversiteit Utrecht.
Inaugural lecture for Rijksuniversiteit Utrecht.
work
Draak, Maartje, Construe marks in Hiberno-Latin manuscripts, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 20.10, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1957.

1956

article
Draak, Maartje, “Sgél Isgaide Léithe”, Celtica 3 (1956): 232–240.

1955

work
Draak, Maartje, Betovering voor een etmaal: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 12 december 1955, Amsterdam: Meulenhoff, 1955.

1952

article
Draak, Maartje, “Emotional reflexes”, Ériu 16 (1952): 74–78.

1951

work
Draak, Maartje, A. G. van Hamel als keltoloog [Openbare les gegeven bij het aanvaarden van het ambt van lector in de Keltische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 maart 1951], Utrecht: Oosthoek, 1951.

1948

article
Draak, Maartje, “A Leyden Boethius-fragment with Old-Irish glosses”, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks 11:3 (1948): 115–127.
article
Draak, A. M. E. [ed.], “Orlando agus Melora”, Béaloideas 16 (1946–1948): 3–48.

1947

article
Draak, Maartje, “Anton Gerard van Hamel (Hilversum, 5 Juli 1886–Utrecht, 23 November 1945)”, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1945-1946, 1947): 70–79.
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren: <link>
b. Venlo, d. Amsterdam

As honouree

Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988.

About the author

Gerritsen, W. P., Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995), Hilversum: Verloren, 2019.
Gerritsen, W. P., “Maartje Draak en Robin Flowers gedicht over Brandaan”, Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 28:3 (2014): 174–180.
Gerritsen, W. P., “Levensbericht A. M. E. Draak”, Levensberichten en herdenkingen 1998 (1998): 25–34.
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Digital Library – PDF: <link>
Edel, Doris, “Nekrolog: In memoriam Prof. Dr. Maartje Draak (1907–1995)”, Zeitschrift für celtische Philologie 48 (1996): 296–297.
Draak, Maartje, “De levensloop van een draak”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 155–167.
Gerritsen, W. P., “De plaats van Maartje Draak in de neerlandistiek”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 91–95.
Edel, Doris, “De plaats van Maartje Draak in de keltologie”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 9–16.
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 169–184.

External links