Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen

From CODECS: Online Database and e-Resources for Celtic Studies
Revision as of 14:36, 7 January 2019 by DG (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (2003–2016)

PONK, ofwel het Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen, is de overkoepelende naam voor een tweetal initiatieven waarmee de stichting de publicaties van Nederlandse keltologen in kaart wil brengen:

  1. de jaarlijkse overzichten in het blad Kelten, die na verloop van tijd ook op de huidige pagina zijn te raadplegen.
  2. lemmata voor publicaties in onze online bibliografie voor de Keltische studies in het algemeen, een onderdeel van de de selgā-catalogus.

Publicatieoverzichten in Kelten

De redactie van Kelten heeft er altijd naar gestreefd de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Om die reden wordt één maal per jaar een alfabetisch overzicht geplaatst van de publicaties van Nederlandse keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijsten verwerkt, maar zijn opgenomen in de inhoudsopgaven elders op deze website.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met biblio@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan op deze plaats worden verwerkt en als het gaat om publicaties van vorig jaar, tevens in de volgende lijst in Kelten.

Een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen in 2003 staat in Kelten 24, met een aanvulling in Kelten 25 en Kelten 28; een overzicht van 2004 staat in Kelten 28, met een aanvulling in Kelten 36; een overzicht van 2005 staat in Kelten 32; van 2006 in Kelten 36; van 2007 in Kelten 40; van 2008 in Kelten 44; en van 2009 in Kelten 48. Deze overzichten zullen hieronder worden gereproduceerd, met eventuele aanvullingen of correcties. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie.

Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we de lezer naar Marc Schneiders en Kees Veelenturf, Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography, gepubliceerd door het Dublin Institute of Advanced Studies (Dublin, 1992). Dit boek bevat de bibliografische gegevens van de Nederlandse keltologen van de vroegste publicatie in 1597 tot 1990.

Door Kees Veelenturf (in de eerste twee publicaties samen met Marc Schneiders) is deze bibliografie tot 1995 bijgehouden in de Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991); 2 (1992); 3 (1993); 4 (1994); 5 (1995).

Oproep voor publicatiegegevens

De volgende publicaties uit het jaar 2017 zijn tot dusverre bij ons bekend:

Blom, Alderik H., Glossing the Psalms: the emergence of the written vernaculars in western Europe from the seventh to the twelfth centuries, Berlin: De Gruyter, 2017.
Borsje, Jacqueline, “The power of words: sacred and forbidden love magic in medieval Ireland”, in: Berlis, Angela, Anna-Marie J. A. C. M. Korte, and Kune Biezeveld (eds), Everyday life and the sacred: Re/configuring gender studies in religion, Studies in Theology and Religion 23, Leiden, Boston: Brill, 2017. 218–248.
Borsje, Jacqueline, “The secret of the Celts revisited”, Religion & Theology 24 (2017): 130–155.
Edel, Doris, “Warum die Erforschung der Kelten den Dialog zwischen Archäologen und Textwissenschaftlern braucht”, in: Brandherm, Dirk (ed.), Memento dierum antiquorum...: Festschrift für Majolie Lenerz-de Wilde zum 70. Geburtstag, Archæologia Atlantica 1, Hagen/Westfalen: curach bhán, 2017. 153–159.
Edel, Doris, “Medb of Crúachain and the Empress Matilda: literature and politics in 12th-century Leinster”, Zeitschrift für celtische Philologie 64 (2017): 19–58.
Fontijn, David, and Sasja van der Vaart-Verschoof, “Local elites globalized in death: a practice approach to early Iron Age Hallstatt C/D chieftains’ burials in northwest Europe”, in: Hodos, Tamar [ed.], The Routledge handbook of globalization and archaeology, London, New York: Routledge, 2017.
Hines, John, and Nelleke L. IJssennagger (eds), Frisians and their North Sea neighbours from the fifth century to the Viking Age, Woodbridge: Boydell Press, 2017.
Horst, Tom ter, “Codeswitching in the Irish-Latin Leabhar Breac: mediæval homiletic culture”, Utrecht, PhD dissertation: LOT, 2017.
LOT – PDF: <link>
Huisman, D. J., J. van der Laan, G. R. Davies, B. J. H. van Os, Nico Roymans, B. Fermin, and M. Karwowski, “Purple haze: combined geochemical and Pb-Sr isotope constraints on colourants in Celtic glass”, Journal of Archaeological Science 81 (2017): 59–78.
Jaski, Bart, “The (legendary) rise of Dál Cais”, in: Duffy, Seán (ed.), Medieval Dublin XVI: proceedings of Clontarf 1014–2014: national conference marking the millennium of the Battle of Clontarf, Dublin: Four Courts Press, 2017. 15–61.
Le Mair, Esther, Cynthia A. Johnson, Michael Frotcher, and Jóhanna Barðdal, “Position as a behavioral property of subjects: the case of Old Irish”, Indogermanische Forschungen 122 (2017): 111–142.
Meelen, Marieke, “Object-initial word order in Middle Welsh narrative prose”, in: Poppe, Erich, Karin Stüber, and Paul Widmer (eds), Referential properties and their impact on the syntax of Insular Celtic languages, Studien und Texte zur Keltologie 14, Münster: Nodus Publikationen, 2017. 145–178.
Otten, Willemien, “The fate of Augustine's Genesis exegesis in medieval hexaemeral commentaries: the cases of John Scottus Eriugena and Robert Grosseteste”, Studia patristica 98 (2017): 51–70.
Schrijver, Peter, “The first person singular of ‘to know’ in British Celtic and a detail of a-affection”, in: Simmelkjær Sandgaard Hansen, Bjarne, Adam Hyllested, Anders Richardt Jørgensen, and Guus Kroonen (eds), Usque ad radices: Indo-European studies in honour of Birgit Anette Olsen, Copenhagen Studies in Indo-European, Denmark: Museum Tusculanum Press, 2017. 679–686.
Schrijver, Peter, “Frisian between the Roman and the early-medieval periods: language contact, Celts and Romans”, in: Hines, John, and Nelleke L. IJssennagger (eds), Frisians and their North Sea neighbours from the fifth century to the Viking Age, Woodbridge: Boydell Press, 2017. 43–52.
Smelik, Bernadette, “Perception and anticipation: their role in interpreting two Irish Arthurian romances”, in: Carey, John [ed.], The matter of Britain in medieval Ireland: reassessments, Irish Texts Society, Subsidiary Series 29, London: Irish Texts Society, 2017.
Stam, Nike, “A typology of code-switching in the Commentary to the Félire Óengusso”, Utrecht, PhD dissertation: LOT, 2017.
LOT – PDF: <link>
Torres-Tamarit, Francesc, and Ben Hermans, “Branchingness constraints on heads and dependents in Munster Irish stress”, Glossa: A Journal of General Linguistics 2:1 (2017): 99. URL: <http://hdl.handle.net/20.500.11755/25b52876-8e42-44aa-a0e5-086aa3af9c53>.
Veelenturf, Kees, “Osiris once again: a pharaonic motif on Irish high crosses”, in: Newman, Conor, Mags Mannion, and Fiona Gavin (eds), Islands in a global context: proceedings of the Seventh International Conference on Insular Art, Dublin: Four Courts Press, 2017. 222–232 + pl. 27.

Indexed otherwise

Toorians, Lauran, “[review of: Breatnach (Liam) (ed.) • Ó hUiginn (Ruairí) (ed.) • McManus (Damian) (ed.) • Simms (Katharine) (ed.), Proceedings of the XIV International Congress of Celtic Studies, held in Maynooth University, 1–5 August 2011 (2015)”, in: Journal of Celtic Linguistics 18 (2017). 246–249.
CODECS is published online by Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies (A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies) under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licence. Designed, directed and maintained by Dennis Groenewegen.