Agents
Beliën (P. A. M.)
  • s. xx / s. xxi
Sanden, W. A. B. van der, and P. A. M. Beliën, “Een uitzonderlijke muntvondst uit Zuid-Drenthe”, Nieuwe Drentse Volksalmanak 128 (2011): 121–126.
Roymans, Nico, and Paul Beliën, Muntgebruik in een dynamisch grensgebied: Keltische munten in de Nederrijnse regio, Van Gelder-lezingen 6, Utrecht: Geldmuseum, 2008.