Agents

Draak (Maartje)

  • d. 16 November 1995
Draak, Maartje, “Theodoor Max (Thomas) Chotzen”, in: Hofman, Rijcklof, C. J. Jiskoot, Karel Jongeling, Peter Schrijver, Bernadette Smelik, and Lauran Toorians (eds), Welsh & Breton studies in memory of Th. M. Th. Chotzen. Proceedings of a Colloquium organized by the A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies, Utrecht — Amsterdam 23-24 April 1993, Studia Hameliana 1, Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1995. v–vii.
Draak, Maartje, and Frida de Jong, De lastige schare, gevolgd door vijf anekdoten over dichtergeleerden, Amsterdam: Meulenhoff, 1990.  
Dutch translations of: Tromdámh Guaire, based on the edition of Maud Joynt (1931) -- three entries from Sanas Chormaic (Mug Eme, Lethec and Gaire) -- Passages from Immacallam in dá Thúarad (Colloquy of the two sages) -- Passages from Scéla Mongáin ⁊ Echdach Rígéicis (Why Mongán was deprived of noble issue).
Draak, Maartje, “De levensloop van een draak”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 155–167.
Draak, Maartje, and Frida de Jong (trs.), Van helden, elfen en dichters: de oudste verhalen uit Ierland, Amsterdam: Meulenhoff, 1979.
Draak, Maartje, Schimmen van het wester-eiland: verkenningen in de Keltische traditie van het oude Ierland, Meulenhoff editie. Ideeën 474, Amsterdam: Meulenhoff, 1977.  
A collection of papers and articles by Maartje Draak. Those that were originally published in English are here translated into Dutch.
Draak, Maartje, “Rindard”, Celtica 11 (1976): 60.
Draak, Maartje, The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 30.4, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1967.
Draak, Maartje, “Migration over sea”, Numen 9:2 (September, 1962): 81–98.
Draak, Maartje, “Virgil of Salzburg versus ‘Aethicus Ister’”, in: Albers, J. W. [et al.] (ed.), Dancwerc: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Groningen: Wolters, 1959. 33–42.
Draak, Maartje, “Some aspects of kingship in pagan Ireland”, in: Edsman, Carl-Martin (ed.), The sacral kingship / La regalità sacra: contributions to the central theme of the VIIIth International Congress for the History of Religions (Rome, April 1955) / contributi al tema dell'VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni (Roma, Aprile 1955), Numen Book Series, Studies in the History of Religions 4, Leiden: Brill, 1959. 651–663.
Draak, Maartje, Construe marks in Hiberno-Latin manuscripts, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 20.10, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1957.
Draak, Maartje, Brandaan en Virgilius [Inaugural speech], Amsterdam: Meulenhoff, 1957.  
Inaugural lecture for Rijksuniversiteit Utrecht.
Draak, Maartje, “Sgél Isgaide Léithe”, Celtica 3 (1956): 232–240.
Draak, Maartje, Betovering voor een etmaal: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 12 december 1955, Amsterdam: Meulenhoff, 1955.
Draak, Maartje, “Emotional reflexes”, Ériu 16 (1952): 74–78.
Draak, Maartje, A. G. van Hamel als keltoloog [Openbare les gegeven bij het aanvaarden van het ambt van lector in de Keltische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 maart 1951], Utrecht: Oosthoek, 1951.
Draak, Maartje, “A Leyden Boethius-fragment with Old-Irish glosses”, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks 11:3 (1948): 115–127.
Draak, A. M. E. [ed.], “Orlando agus Melora”, Béaloideas 16 (1946–1948): 3–48.
Draak, Maartje, “Anton Gerard van Hamel (Hilversum, 5 Juli 1886–Utrecht, 23 November 1945)”, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1945-1946, 1947): 70–79.
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren: <link>

As honouree

Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988.