Agents
Giolla na Naomh (scribe of RIA 23 Q 6 (A))
scribes:Domhnall ... scribe of RIA 23 Q 6 (A)Donnchadh of An GhrainseachGiolla na Naomh ... scribe of RIA 23 Q 6 (A)Ó Deóradháin (Gabrial mac Conchobhair)Saordhálach Óg mac Diarmada