Agents

Veelenturf (Kees)

  • s. xx / s. xxi
Veelenturf, Kees, “Osiris once again: a pharaonic motif on Irish high crosses”, in: Newman, Conor, Mags Mannion, and Fiona Gavin (eds), Islands in a global context: proceedings of the Seventh International Conference on Insular Art, Dublin: Four Courts Press, 2017. 222–232 + pl. 27.
Veelenturf, Kees, “De tastbaarheid van de mythe: koning en kunst in het vroeg-middeleeuwse Ierland”, in: Klamt, Johann–Christian, and Kees Veelenturf (eds.), Representatie: kunst-historische bijdragen over vorst, staats-macht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, Nijmegen: Valkhof Press, 2004. 266–297.
Veelenturf, Kees, “Over een Groot Boek [Review of: Maclean, Malcolm, and Theo Dorgan (eds.), An leabhar mòr: the great book of Gaelic, Edinburgh, 2002]”, Veelenturf, Kees, Home page, Online. URL: <http://www.kees-veelenturf.nl/vrngrtbk.html>.
Klamt, Johann–Christian, and Kees Veelenturf (eds.), Representatie: kunst-historische bijdragen over vorst, staats-macht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, Nijmegen: Valkhof Press, 2004.
Veelenturf, Kees, “Visions of the end and Irish high crosses”, in: McNamara, Martin (ed.), Apocalyptic and eschatological heritage: the Middle East and Celtic realms, Dublin and Portland: Four Courts Press, 2003. 144–173.
Veelenturf, Kees, “Irish high crosses and Continental art: shades of iconographical ambiguity”, in: Hourihane, Colum [ed.], From Ireland coming: Irish art from the early Christian to the late Gothic period and its European context, Index of Christian Art, Occasional Papers 4, Princeton: Department of Art and Archaeology, Princeton University / Princeton University Press, 2001. 83–101.
Veelenturf, Kees, Home page, Online. URL: <http://www.kees-veelenturf.nl>.
Veelenturf, Kees, “Apocalyptic elements in Irish high cross iconography?”, in: Redknap, Mark, Nancy Edwards, Susan Youngs, Alan Lane, and Jeremy K. Knight (eds.), Pattern and purpose in Insular art. Proceedings of the Fourth International Conference on Insular Art held at the National Museum & Gallery, Cardiff 3–6 September 1998, Oxford: Oxbow Books, 2001. 209–219, plates XX–XXI.
Veelenturf, Kees, “Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses / eschatologische theofanieën en Ierse hoogkruisen”, Zoeterwoude-Dorp, D. Litt. dissertation: University of Amsterdam, Faculty of Arts, History of Medieval Art, 1997.
Veelenturf, Kees, Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses, Amsterdamse Historische Reeks, Kleine Serie 33, Amsterdam: Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 1997.
Veelenturf, Kees, “Een brief van A. G. van Hamel”, Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 5 (1995): 19–21.
Veelenturf, Kees, and Lauran Toorians [ed.], “Anton Gerard van Hamel, ‘Keltische beeldspraak’”, in: Rootseler, Mick van, Nicki Bullinga, Erwin Matheeuwsen, and Lauran Toorians (eds.), Vijf jaar Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: lustrumuitgave, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1995. 19–29.
Veelenturf, Kees, and Marc Schneiders (et al.), “Catalogus”, in: Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993.
Veelenturf, Kees, “De Ierse literatuur na ca. 1200”, in: Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993. 34–37, 81–85.
Veelenturf, Kees, “Woord vooraf”, in: Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993. 5.
Veelenturf, Kees, “De keltologie in Nederland”, in: Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993. 18–21.
Veelenturf, Kees, “Th. M. Chotzen en zijn werk”, in: Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993. 15–17.
Toorians, Lauran, and Kees Veelenturf, Dr Th. M. Th. Chotzen (1901-1945): een biografische schets, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1993.
Veelenturf, Kees [ed.], Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993.
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “De keltologie in Nederland in de 20ste eeuw”, Spiegel Historiael 28 (1993): 118–122.
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, Celtic studies in the Netherlands: a bibliography, Bibliographical Studies 1, Dublin: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1992.
Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988.
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 169–184.


Sources

No published sources recorded. Try related subjects (if any) instead.