Bibliography

Mayke de
Jong
s. xx / s. xxi

1 publication in 2000 indexed
Sort by:

Contributions to journals

Jong, Mayke de, “Sint Brandaan, de Ieren en Europa”, Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen (jaargang 2000, 2000): 229–238.
DBNL: <link>