Bibliography

Meidhbhín
Ní Úrdail
s. xx / s. xxi

21 publications between 1996 and 2019 indexed
Sort by:

Works authored

Ní Úrdail, Meidhbhín [ed.], Cath Cluana Tarbh: The Battle of Clontarf, Irish Texts Society 64, London: Irish Texts Society, 2011.
Ní Úrdail, Meidhbhín, The scribe in eighteenth- and nineteenth-century Ireland: motivations and milieu, Studien und Texte zur Keltologie 3, Münster: Nodus Publikationen, 2000.  

Preliminaries; 1. Introduction; 2. The Ó Longáin scribal family; 3. Material contained in the Ó Longáin manuscripts; 4. Script and print: interactions and reciprocal influences; 5. Conclusion; Appendix: manuscript reproductions; Bibliography and indexes. 

Preliminaries; 1. Introduction; 2. The Ó Longáin scribal family; 3. Material contained in the Ó Longáin manuscripts; 4. Script and print: interactions and reciprocal influences; 5. Conclusion; Appendix: manuscript reproductions; Bibliography and indexes. 

Works edited

Breatnach, Caoimhín, Meidhbhín Ní Úrdail, and Gordon Ó Riain (eds), Lorg na leabhar: a Festschrift for Pádraig A. Breatnach, Dublin: National University of Ireland, 2019.
Breatnach, Caoimhín, and Meidhbhín Ní Úrdail (eds), Aon don éigse: essays marking Osborn Bergin’s centenary lecture on bardic poetry (1912), Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2015.
Breatnach, Pádraig A., Caoimhín Breatnach, and Meidhbhín Ní Úrdail (eds), Léann lámhscríbhinní lobháin: The Louvain manuscript heritage, Éigse Publications 1, Dublin: National University of Ireland, 2007.  
Proceedings of a conference held in the School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics, University College Dublin, on 2 December 2006.
Proceedings of a conference held in the School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics, University College Dublin, on 2 December 2006.

Contributions to journals

Ní Úrdail, Meidhbhín, “Ón gCnocán Aoibhinn go dtí Londain Shasana: Tomás ‘an tSneachta’ Ó Conchubhair (1798–c. 1870)”, Celtica 28 (2016): 89–122.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “A poem on the adventures abroad and death of Donnchadh son of Brian Bóraimhe”, Zeitschrift für celtische Philologie 59 (2012): 169–199.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Some observations on the ‘Dublin Annals of Innisfallen’”, Ériu 57 (2007): 133–153.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Seachadadh agus seachadóirí téacsaí san ochtú agus sa naoú céad déag”, Studia Hibernica 32 (2002, 2002–2003): 75–98.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Two poems attributed to Muireadhach Albanach Ó Dálaigh”, Ériu 53 (2003): 19–52.  
abstract:
A critical edition of two bardic poems in praise of Donnchadh Cairbreach Ó Briain, king of Thomond (1210-42), beginning Mo leaba féin dhamh, a Dhonnchaidh and Roinneam, a chompáin, chloinn mBriain, with accompanying translation in English and notes, and an introduction on the historical context and metre.
abstract:
A critical edition of two bardic poems in praise of Donnchadh Cairbreach Ó Briain, king of Thomond (1210-42), beginning Mo leaba féin dhamh, a Dhonnchaidh and Roinneam, a chompáin, chloinn mBriain, with accompanying translation in English and notes, and an introduction on the historical context and metre.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus ríoghain Átha Cliath”, Éigse 32 (2000): 59–76.

Contributions to edited collections or authored works

Ní Úrdail, Meidhbhín, “The battle of Clontarf in later Irish tradition”, in: Duffy, Seán (ed.), Medieval Dublin XVI: proceedings of Clontarf 1014–2014: national conference marking the millennium of the Battle of Clontarf, Dublin: Four Courts Press, 2017. 280–306.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Observations on the text known as the Leabhar Oiris”, in: Ó Corráin, Ailbhe, and Gordon Ó Riain (eds), Celebrating sixty years of Celtic studies at Uppsala University: proceedings of the Eleventh Symposium of Societas Celtologica Nordica, Studia Celtica Upsaliensia 9, Uppsala: Uppsala Universitet, 2013. 149–166.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Ein irisches Schmähgedicht aus dem 19. Jahrhundert”, in: Hemprich, Gisbert [ed.], Festgabe für Hildegard L. C. Tristram: überreicht von Studenten, Kollegen und Freunden des ehemaligen Faches Keltologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Bonner Beiträge zur Keltologie 1, Berlin: Curach Bhán, 2009. 201–210.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “The literary legacy of Keating’s Foras feasa ar Éirinn”, in: Ó Riain, Pádraig [ed.], Geoffrey Keating’s Foras feasa ar Éirinn: reassessments, Irish Texts Society, Subsidiary Series 19, London: Irish Texts Society, 2008. 52–67.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Foras feasa ar Éirinn: establishing a literary canon”, in: Breatnach, Pádraig A., Caoimhín Breatnach, and Meidhbhín Ní Úrdail (eds), Léann lámhscríbhinní lobháin: The Louvain manuscript heritage, Éigse Publications 1, Dublin: National University of Ireland, 2007. 139–167.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “A poem addressed to Donnchadh Ó Briain, fourth earl of Thomond”, in: Carey, John, Máire Herbert, and Kevin Murray (eds.), Cín Chille Cúile: texts, saints and places. Essays in honour of Pádraig Ó Riain, Celtic Studies Publications 9, Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2004. 193–207.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Aistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge”, in: Poppe, Erich, and Hildegard L. C. Tristram (eds.), Übersetzung, Adaptation und Akkulturation im insularen Mittelalter, Studien und Texte zur Keltologie 4, Münster: Nodus Publikationen, 1999. 319–336.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Ogham Órdha in den späteren irisch-gälischen Handschriften”, in: Zimmer, Stefan, Rolf Ködderitzsch, and Arndt Wigger (eds.), Akten des zweiten deutschen Keltologen-Symposiums (Bonn, 2.–4. April 1997), Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie 17, Tübingen: Niemeyer, 1999. 149–163.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “On the colophons, correspondence and notes in the Ó Longáin manuscripts”, in: Tristram, Hildegard L. C. (ed.), Medieval insular literature between the oral and the written, II: continuity of transmission, ScriptOralia 97, Tübingen: Gunter Narr, 1997. 221–247.
Ní Úrdail, Meidhbhín, “Oralisierung: der Fall der Handschrift RIA 12 Q 13”, in: Tristram, Hildegard L. C. [ed.], (Re)Oralisierung, ScriptOralia 84, Tübingen: Narr, 1996. 263–282.