Bibliography

Ellis
Wynne
b. 7 March 1671–d. 13 July 1734

1 publication in 1703 indexed
Sort by:

Works authored

Wynne, Ellis, Gweledigaethau y bardd cwsc, 1st ed., London: E. Powell, 1703. 153 pp.


About the author

Thomas, Gwyn, Ellis Wynne, Writers of Wales, Cardiff: University of Wales Press, 1984.
Morgan, Derec Llwyd, “Darllen ‘Cwrs y byd’”, Ysgrifau beirniadol 10 (1977): 257–266.
Hughes, Garfield H., “Tom Brown ac Ellis Wynne”, Journal of the Welsh Bibliographical Society 7.3 (July, 1952): 144–150.
Morgan, T. J., “Elis Wyn, ei Biwritaniaeth a’i anoddefgarwch”, Yr Athro 6:1 (1933): 39–40.
Stern, Ludwig Christian, “Die Visionen des Bardd Cwsc”, Zeitschrift für celtische Philologie 3 (1901): 167–188.
Internet Archive: <link>