Manuscripts
Manuscript:
Stockholm, Kungliga biblioteket
Not yet published
Stephens, George, Förteckning öfver de förnämsta brittiska och fransyska handskrifterna uti Kongl. bibliotheket i Stockholm, Stockholm, 1847.
Internet Archive: <link>, <link>