Manuscripts
Manuscript:
Stockholm, Kungliga biblioteket
Stephens, George, Förteckning öfver de förnämsta brittiska och fransyska handskrifterna uti Kongl. bibliotheket i Stockholm, Stockholm, 1847.
Internet Archive: <link>, <link>

Results for Stockholm, Kungliga biblioteket (2)
  • Stockholm, Kungliga biblioteket